Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku
Aktualizacja: 2016-05-27


W przygotowaniu:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2016-05-25


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2016-05-25


Realizowane:
Budowa budynku na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych or...
Aktualizacja: 2016-05-25


W przygotowaniu:
Budowa przedszkola modułowego 7- oddziałowego przy ul. Dąbka w Gdańsku.
Aktualizacja: 2016-05-24


W przygotowaniu:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2016-05-24


Chodniki:
2016 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2016- lista pla...
Aktualizacja: 2016-05-24


Zrealizowane:
Budowa boiska sportowego i zaplecza szatniowo - sanitarnego przy Zespole...
Aktualizacja: 2016-05-24


Ogłoszenia: Chodniki

Trwa realizacja Miejskiego Programu Modernizacji Chodników. Kryteria wyboru lokalizacji typowanych do programu chodników są zawsze takie same. Najważniejsze to stan techniczny chodnika, intensywność ruchu, znaczenie komunikacyjne oraz zapewnienie mieszkańcom dogodnego i bezpiecznego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej oraz placówek oświatowych. Realizacja programu odbywa się w koordynacji z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., które prowadzą inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci.


2014 - Podsumowanie realizacji programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska - edycja 2014 [Zaktualizowano:24-06-2015]


2015 - Podsumowanie postępów prac związanych z realizacją programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Gdańska - edycja 2015 [Zaktualizowano:02-11-2015]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie, którego przedmiotem była modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska. Dla potrzeb postępowania przetargowego, miasto podzielone zostało na siedem obszarów. Dodatkowo, aby maksymalnie zwiększyć tempo prac, każda ze startujących w przetargu firm mogła złożyć ofertę tylko na jeden obszar.2016 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2016- lista planowana [Zaktualizowano:24-05-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje obecnie zadanie, którego przedmiotem jest modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska. Dla potrzeb postępowania przetargowego, miasto podzielone zostało na pięć obszarów. Dodatkowo, aby maksymalnie zwiększyć tempo prac, każda ze startujących w przetargu firm może złożyć ofertę tylko na jeden obszar.2017 - Propozycja modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2017- lista podstawowa i rezerwowa

Propozycja modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2017- lista podstawowa i rezerwowa. Zakres zamierzeń chodnikowych może ulec zmianie z uwagi na uwarunkowania procesu inwestycyjnego.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Przebudowa pomieszczeń baru z salą konsumpcyjną... 135608 - 2016 z dnia 2016-05-27
Przebudowa nawierzchni ulicy Traugutta w Gdańsk... 135560 - 2016 z dnia 2016-05-27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2016-05-27
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski