Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Wydarzenia:
Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej w I LO im. Mikołaja Kopernika w ...
Aktualizacja: 2016-10-24


Realizowane:
Suchanino - boisko do siatkówki, siłownia pod chmurką oraz schody tereno...
Aktualizacja: 2016-10-24


Zrealizowane:
Budowa budynku na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych or...
Aktualizacja: 2016-10-24


Realizowane:
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z częścią lekkoatletyczną przy...
Aktualizacja: 2016-10-24


Realizowane:
Wymiana nawierzchni fragmentu ul. Myśliwskiej w Gdańsku na odcinku od ul...
Aktualizacja: 2016-10-21


Zrealizowane:
„Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku”
Aktualizacja: 2016-10-21


Realizowane:
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 p...
Aktualizacja: 2016-10-20


Realizowane:
Przebudowa węzła żywienia w Szkole Podstawowej Nr 44 w Gdańsku, ul. Jagi...
Aktualizacja: 2016-10-20


Ogłoszenia: Chodniki

Trwa realizacja Miejskiego Programu Modernizacji Chodników. Kryteria wyboru lokalizacji typowanych do programu chodników są zawsze takie same. Najważniejsze to stan techniczny chodnika, intensywność ruchu, znaczenie komunikacyjne oraz zapewnienie mieszkańcom dogodnego i bezpiecznego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej oraz placówek oświatowych. Realizacja programu odbywa się w koordynacji z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., które prowadzą inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci.


2014 - Podsumowanie realizacji programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska - edycja 2014 [Zaktualizowano:24-06-2015]


2015 - Podsumowanie postępów prac związanych z realizacją programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Gdańska - edycja 2015 [Zaktualizowano:02-11-2015]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie, którego przedmiotem była modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska. Dla potrzeb postępowania przetargowego, miasto podzielone zostało na siedem obszarów. Dodatkowo, aby maksymalnie zwiększyć tempo prac, każda ze startujących w przetargu firm mogła złożyć ofertę tylko na jeden obszar.2016 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2016- lista planowana [Zaktualizowano:14-09-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje obecnie zadanie, którego przedmiotem jest modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska. Dla potrzeb postępowania przetargowego, miasto podzielone zostało na pięć obszarów. Dodatkowo, aby maksymalnie zwiększyć tempo prac, każda ze startujących w przetargu firm może złożyć ofertę tylko na jeden obszar.2017 - Propozycja modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2017- lista podstawowa i rezerwowa

Propozycja modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2017- lista podstawowa i rezerwowa. Zakres zamierzeń chodnikowych może ulec zmianie z uwagi na uwarunkowania procesu inwestycyjnego.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2016-10-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 152306 - 2016 z dnia 2016-10-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 328572 - 2016 z dnia 2016-10-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski