Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-01-20


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-01-19


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2017-01-18


W przygotowaniu:
Naprawa stropu auli z wykonaniem wentylacji mechanicznej i montaż ram ok...
Aktualizacja: 2017-01-18


Zrealizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdań...
Aktualizacja: 2017-01-16


Realizowane:
Dostosowanie budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz...
Aktualizacja: 2017-01-13


Zrealizowane:
Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana w Gdańsku...
Aktualizacja: 2017-01-13


Zrealizowane:
Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gda...
Aktualizacja: 2017-01-12


Ogłoszenia: Chodniki

Trwa realizacja Miejskiego Programu Modernizacji Chodników. Kryteria wyboru lokalizacji typowanych do programu chodników są zawsze takie same. Najważniejsze to stan techniczny chodnika, intensywność ruchu, znaczenie komunikacyjne oraz zapewnienie mieszkańcom dogodnego i bezpiecznego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej oraz placówek oświatowych. Realizacja programu odbywa się w koordynacji z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., które prowadzą inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci.


2014 - Podsumowanie realizacji programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska - edycja 2014 [Zaktualizowano:24-06-2015]


2015 - Podsumowanie postępów prac związanych z realizacją programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Gdańska - edycja 2015 [Zaktualizowano:02-11-2015]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie, którego przedmiotem była modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska. Dla potrzeb postępowania przetargowego, miasto podzielone zostało na siedem obszarów. Dodatkowo, aby maksymalnie zwiększyć tempo prac, każda ze startujących w przetargu firm mogła złożyć ofertę tylko na jeden obszar.2016 - Program modernizacji chodników w Gdańsku [Zaktualizowano:09-01-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie, którego przedmiotem jest modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska.2017 - Propozycja modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2017- lista podstawowa i rezerwowa

Propozycja modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2017- lista podstawowa i rezerwowa. Zakres zamierzeń chodnikowych może ulec zmianie z uwagi na uwarunkowania procesu inwestycyjnego.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-01-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11575 - 2017 z dnia 2017-01-20
Budowa oświetlenia wraz z przebudową jezdni i c... 11583 - 2017 z dnia 2017-01-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski