Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Kształcenia Podstawowego i ...
Aktualizacja: 2017-03-24


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2017-03-23


Realizowane:
Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku...
Aktualizacja: 2017-03-23


Realizowane:
Przebudowa sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-03-22


W przygotowaniu:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla modernizacji ul. Dłu...
Aktualizacja: 2017-03-21


W przygotowaniu:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie przebudow...
Aktualizacja: 2017-03-21


W przygotowaniu:
Budowa zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki ...
Aktualizacja: 2017-03-21


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-03-20


Ogłoszenia: Chodniki

Trwa realizacja Miejskiego Programu Modernizacji Chodników. Kryteria wyboru lokalizacji typowanych do programu chodników są zawsze takie same. Najważniejsze to stan techniczny chodnika, intensywność ruchu, znaczenie komunikacyjne oraz zapewnienie mieszkańcom dogodnego i bezpiecznego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej oraz placówek oświatowych. Realizacja programu odbywa się w koordynacji z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., które prowadzą inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci.


2014 - Podsumowanie realizacji programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska - edycja 2014 [Zaktualizowano:24-06-2015]


2015 - Podsumowanie postępów prac związanych z realizacją programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Gdańska - edycja 2015 [Zaktualizowano:02-11-2015]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie, którego przedmiotem była modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska. Dla potrzeb postępowania przetargowego, miasto podzielone zostało na siedem obszarów. Dodatkowo, aby maksymalnie zwiększyć tempo prac, każda ze startujących w przetargu firm mogła złożyć ofertę tylko na jeden obszar.2016 - Program modernizacji chodników w Gdańsku [Zaktualizowano:09-01-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie, którego przedmiotem jest modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska.2017 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2017- lista podstawowa i rezerwowa [Zaktualizowano:30-01-2017]

Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2017- lista podstawowa i rezerwowa. Zakres zamierzeń chodnikowych może ulec zmianie z uwagi na uwarunkowania procesu inwestycyjnego.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska

   Nowe ogłoszenia
Wykonanie dziesięciu stacji ładowania pojazdów ... 51492 - 2017 z dnia 2017-03-24
Dostawa wyposażenia meblowego dla Gdańskiego Ce... 50858-2017 z dnia 2017-03-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 50935 - 2017 z dnia 2017-03-24
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski