Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2017-02-21


Realizowane:
Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę
Aktualizacja: 2017-02-21


Realizowane:
Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem działki na terenie...
Aktualizacja: 2017-02-21


W przygotowaniu:
Budżet Obywatelski 2017
Aktualizacja: 2017-02-21


W przygotowaniu:
Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku - Nowym Porcie na p...
Aktualizacja: 2017-02-21


Realizowane:
Remont schodów przy ul. Starodworskiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-02-21


Realizowane:
Poprawa stanu technicznego ulicy Raduńskiej w Gdańsku - etap I
Aktualizacja: 2017-02-21


W przygotowaniu:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie przebudow...
Aktualizacja: 2017-02-21


Ogłoszenia: Chodniki

Trwa realizacja Miejskiego Programu Modernizacji Chodników. Kryteria wyboru lokalizacji typowanych do programu chodników są zawsze takie same. Najważniejsze to stan techniczny chodnika, intensywność ruchu, znaczenie komunikacyjne oraz zapewnienie mieszkańcom dogodnego i bezpiecznego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej oraz placówek oświatowych. Realizacja programu odbywa się w koordynacji z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., które prowadzą inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci.


2014 - Podsumowanie realizacji programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska - edycja 2014 [Zaktualizowano:24-06-2015]


2015 - Podsumowanie postępów prac związanych z realizacją programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Gdańska - edycja 2015 [Zaktualizowano:02-11-2015]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie, którego przedmiotem była modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska. Dla potrzeb postępowania przetargowego, miasto podzielone zostało na siedem obszarów. Dodatkowo, aby maksymalnie zwiększyć tempo prac, każda ze startujących w przetargu firm mogła złożyć ofertę tylko na jeden obszar.2016 - Program modernizacji chodników w Gdańsku [Zaktualizowano:09-01-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie, którego przedmiotem jest modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska.2017 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2017- lista podstawowa i rezerwowa [Zaktualizowano:30-01-2017]

Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2017- lista podstawowa i rezerwowa. Zakres zamierzeń chodnikowych może ulec zmianie z uwagi na uwarunkowania procesu inwestycyjnego.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29304 - 2017 z dnia 2017-02-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29294 - 2017 z dnia 2017-02-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29201 - 2017 z dnia 2017-02-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski