Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Plac zabaw w parku dworskim im. Ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzyni...
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Pusty Staw – park – sport, rekreacja, wypoczynek. BO 2016
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody –...
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Street Workout – instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała. BO 2016
Aktualizacja: 2016-12-06


W przygotowaniu:
Stworzenie części rekreacyjno – sportowej z siłownią na świeżym po...
Aktualizacja: 2016-12-06


W przygotowaniu:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2016-12-06


Zrealizowane:
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Po...
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej w Gdańsku od ul. Rzeczypospolitej do ul. ...
Aktualizacja: 2016-12-05


Ogłoszenia: Chodniki

Trwa realizacja Miejskiego Programu Modernizacji Chodników. Kryteria wyboru lokalizacji typowanych do programu chodników są zawsze takie same. Najważniejsze to stan techniczny chodnika, intensywność ruchu, znaczenie komunikacyjne oraz zapewnienie mieszkańcom dogodnego i bezpiecznego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej oraz placówek oświatowych. Realizacja programu odbywa się w koordynacji z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., które prowadzą inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci.


2014 - Podsumowanie realizacji programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska - edycja 2014 [Zaktualizowano:24-06-2015]


2015 - Podsumowanie postępów prac związanych z realizacją programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Gdańska - edycja 2015 [Zaktualizowano:02-11-2015]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie, którego przedmiotem była modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska. Dla potrzeb postępowania przetargowego, miasto podzielone zostało na siedem obszarów. Dodatkowo, aby maksymalnie zwiększyć tempo prac, każda ze startujących w przetargu firm mogła złożyć ofertę tylko na jeden obszar.2016 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2016- lista planowana [Zaktualizowano:14-09-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje obecnie zadanie, którego przedmiotem jest modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska. Dla potrzeb postępowania przetargowego, miasto podzielone zostało na pięć obszarów. Dodatkowo, aby maksymalnie zwiększyć tempo prac, każda ze startujących w przetargu firm może złożyć ofertę tylko na jeden obszar.2017 - Propozycja modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2017- lista podstawowa i rezerwowa

Propozycja modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2017- lista podstawowa i rezerwowa. Zakres zamierzeń chodnikowych może ulec zmianie z uwagi na uwarunkowania procesu inwestycyjnego.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen... 359536 - 2016 z dnia 2016-12-06
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2016-12-05
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2016-12-05
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski