Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Ogłoszenia: Transport >

Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku [Nowy]

Przygotowujemy się do realizacji zadania: Część nr 1 pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina na odcinku od ul. Piecewskiej do ul. Rakoczego” Część nr 2 pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Kolonia Zręby z ul. Kartuską” Część nr 3 pn. „Budowa drogi rowerowej po zachodniej stronie Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opata J. Rybińskiego do ul. Opackiej”

więcej...



Remont nawierzchni ulicy Uranowej w ramach zadania pn.: „Budowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta” od ul. Platynowej do ul. Krzemowej

Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z remontem ulicy remontem nawierzchni ulicy Uranowej w ramach zadania pn.: „Budowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta”od ul. Platynowej do ul. Krzemowej.

więcej...



Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap [Zaktualizowano:11-07-2018]

Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z remontem ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap.

więcej...



Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy Stryjewskiego w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje się do realizacji zadania związanego z budową ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy Stryjewskiego w Gdańsku.

więcej...



Modernizacja ul. Trakt Konny na odcinku od ulicy Smoluchowskiego do ulicy Chodowieckiego

Przygotowujemy się do realizacji zadania polegającego na modernizacji Traktu Konnego.

więcej...



Modernizacja ul. Kępnej - etap II [Zaktualizowano:23-05-2018]

Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z modernizacją ul. Kępnej - II etap

więcej...



Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej wraz z remontem schodów przy ul. Sandomierskiej [Zaktualizowano:22-03-2018]

Przygotowujemy się do realizacji zadania "Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej wraz z remontem schodów przy ul. Sandomierskiej"

więcej...



Opracowanie wielobranżowej koncepcji dla węzłów integracyjnych Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz

Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z budową węzłów integracyjnych Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz.

więcej...

Strona 1 z 27 1 2 3 4 > >>
Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska




   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski