Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o zamknięciu procedury na wolne kierownicze stanowisko urzędn...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych oraz dostosowanie obiektu d...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Praca:
Informacja o zamknięciu procedury naboru na wolne stanowsisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-01-19


Zrealizowane:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2018-01-19


Realizowane:
Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitow...
Aktualizacja: 2018-01-19


Ogłoszenia: Drogi >

Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje się do realizacji zadania polegającego na budowie ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.

więcej...Budowa ciągu pieszego z oświetleniem wzdłuż Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje się do realizacji zadania polegającego na budowie ciągu pieszego z oświetleniem wzdłuż Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie.

więcej...Rozbudowa ul. Szerokiej w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje się do realizacji zadania polegającego na przebudowie ul.Szerokiej w Gdańsku.

więcej...Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski wraz z wymianą sieci wodociągowej w Gdańsku. [Zaktualizowano:16-01-2018]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje się do realizacji zadania polegającego na poprawie stanu nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski wraz z wymianą sieci wodociągowej w Gdańsku.

więcej...Modernizacja chodników na ul.Złotników, ul. Przędzalniczej i ul.Tartacznej [Zaktualizowano:18-01-2018]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje się do realizacji zadania związanego z wykonaniem przedsięwzięcia inwestycyjnego Modernizacja chodników na terenie miasta Gdańska

więcej...Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej. [Zaktualizowano:01-12-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na budowie bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej.

więcej...Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM III C. [Zaktualizowano:11-12-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie związane z przebudową nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM III C.

więcej...Budowa wiaduktu Biskupia Górka [Zaktualizowano:30-10-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska, przygotowuje do realizacji zadanie, polegające na budowie wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku zlokalizowanego w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha, stanowiącego główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami miasta oraz drogą krajową 91, prowadzącą na południe kraju wraz z przebudową układu drogowego. Zadanie podzielone zostało na dwie części.

więcej...

Strona 1 z 17 1 2 3 4 > >>
Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-026148 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500014808-N-2018 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-024776 z dnia 2018-01-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski