Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Ogłoszenia: Kubatura >

Budowa Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na budowie Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku.

więcej...Budowa toalet przy wejściach na plażę od Jelitkowa do Brzeźna.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie mające na celu budowę publicznych toalet całorocznych, przy wejściach na plażę od Jelitkowa do Brzeźna.

więcej...Budowa żłobka modułowego przy ul. Kolorowej w Gdańsku [Zaktualizowano:29-09-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie modułowego żłobka przy ul. Kolorowej w Gdańsku

więcej...Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku - roboty branżowe obejmujące swym zakresem piwnicę, parter oraz budowę dźwigu zewnętrznego [Zaktualizowano:12-06-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji kolejnego etapu przebudowy pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku.

więcej...Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie” – etap I [Zaktualizowano:05-10-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania pn.: Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie, w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście.

więcej...Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej 8A i B [Zaktualizowano:17-12-2013]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” zakończyła realizację zadania polegającego na przebudowie i adaptacji budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej w dzielnicy Dolne Miasto. Celem realizacji inwestycji było przystosowanie budynku mieszkalnego do pełnienia funkcji „Lokalnego Centrum Kultury”.Budowa Komisariatu Policji w Gdańsku – Oruni Górnej ul. Platynowa 6 F

Przedmiotem inwestycji był obiekt dla Komisariatu Policji w Gdańsku Oruni. Zrealizowane zadanie inwestycyjne wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy Gdańsk Orunia Górna.Gdański Inkubator Przedsiębiorczości [Zaktualizowano:23-11-2011]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w sąsiedztwie kompleksu biurowego Arkońska Business Park, przy ul. Lęborskiej 3b, wybudowała Gdański Inkubator Przedsiębiorczości o powierzchni około 6500 metrów kwadratowych wraz z obszernym parkingiem podziemnym.

Strona 1 z 2 1 2 >
Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski