Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Ogłoszenia: Edukacja >

Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10 w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 na ul. Krasickiego 10 w Gdańsku.

więcej...Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy ZKPIG nr 23 w Gdańsku, ul. Mjr. Słabego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach BO 2017 przygotowuje do realizacji zadanie związane z remontem chodnika przed Biedronką przy ul. Gospody 6 w Gdańsku.

więcej...Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku [Zaktualizowano:02-11-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania mającego na celu budowę przedszkola przy ul. Kolorowej w Gdańsku

więcej...Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku [Zaktualizowano:14-09-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania związanego z budową obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku.

więcej...Budowa przedszkola modułowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku [Zaktualizowano:25-07-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania związanego z budową przedszkola 10-oddziałowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku.

więcej...Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego. [Zaktualizowano:16-11-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie krytego basenu zlokalizowanego przy ul. Stryjewskiego 28, w Gdańku.

więcej...Budowa basenu przy CKZiU nr 2 w Gdańsku przy ul. Smoleńskiej 5/7 [Zaktualizowano:17-10-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje obecnie zadanie polegające na budowie krytej pływalni na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku przy ul. Smoleńskiej 5/7.

więcej...Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach [Zaktualizowano:07-11-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie obiektu szkoły podstawowej w Kowalach. To pierwsza tego typu inwestycja edukacyjna, w której udział biorą trzy gminy Gdańsk, Kolbudy i Pruszcz Gdański, zrzeszone w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny.

więcej...

Strona 1 z 35 1 2 3 4 > >>
Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski