Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Ogłoszenia: Szkoły >

Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku [Zaktualizowano:14-09-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania związanego z budową obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku.

więcej...Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach [Zaktualizowano:07-11-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie obiektu szkoły podstawowej w Kowalach. To pierwsza tego typu inwestycja edukacyjna, w której udział biorą trzy gminy Gdańsk, Kolbudy i Pruszcz Gdański, zrzeszone w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny.

więcej...Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz przebudowa węzła żywienia w bursie przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku, w ramach projektu - modernizacja w obiektach oświatowych. [Zaktualizowano:08-09-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, którego przedmiotem było dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz przebudowa węzła żywienia w bursie przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku, w ramach programu - modernizacja w obiektach oświatowych.

więcej...Dostosowanie budynku oraz drogi do wymogów i przepisów p.poż wraz z wymianą posadzek w ZSO nr 6 w Gdańsku, ul. Głęboka 11 - w ramach modernizacji w obiektach oświatowych. [Zaktualizowano:04-10-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z dostosowaniem budynku oraz drogi do wymogów i przepisów p.poż wraz z wymianą posadzek w ZSO nr 6 w Gdańsku, ul. Głęboka 11.

więcej...Modernizacja szatni uczniowskiej w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku przy ul. Szyprów 3.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła modernizację szatni uczniowskiej w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku przy ul. Szyprów 3.

więcej...Naprawa stropu auli w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku przy ul. Stefana Batorego. [Zaktualizowano:05-07-2017]

Naprawa stropu auli z wykonaniem wentylacji mechanicznej i montażem ram okiennych a także wykonaniem hydroforni, instalacji hydrantowej p.poż. oraz prac elektrycznych w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku ul. Stefana Batorego 26.

więcej...Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku, przy ul. Krasickiego 10.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła modernizację sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku, przy ul. Krasickiego 10

więcej...Modernizacja szatni uczniowskiej dla klas 0-3 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku przy ul. Szyprów 3.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła modernizację szatni uczniowskiej dla klas 0-3 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku przy ul. Szyprów 3.

więcej...

Strona 1 z 11 1 2 3 4 > >>
Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski