Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Ogłoszenia: Boiska >

Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10 w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 na ul. Krasickiego 10 w Gdańsku.

więcej...Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy ZKPIG nr 23 w Gdańsku, ul. Mjr. Słabego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach BO 2017 przygotowuje do realizacji zadanie związane z remontem chodnika przed Biedronką przy ul. Gospody 6 w Gdańsku.

więcej...Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku, ul. Czarneckiego 2. [Zaktualizowano:05-10-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na modernizacji istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku, ul. Czarnieckiego 2. ETAP II

więcej...Modernizacja istniejącego boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Gdańsku, przy ul. Opackiej 7. [Zaktualizowano:28-08-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, polegającego na modernizacji boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Gdańsku przy ul. Opackiej 7.

więcej...Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 w Gdańsku. [Zaktualizowano:22-09-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, polegającego na budowie boiska lekkoatletycznego przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7, przy ul. Orłowskiej 13 w Gdańsku.

więcej...Budowa boisk przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 w Gdańsku [Zaktualizowano:12-09-2017]

DRMG jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła budowę boisk przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 w Gdańsku przy ul. Marusarzówny 10 w Gdańsku.

więcej...Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem działki na terenie SP nr 80 w Gdańsku przy ul. Opolskiej 9. [Zaktualizowano:30-03-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła przebudowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem działki na terenie Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku przy ul. Opolskiej 9.

więcej...Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z częścią lekkoatletyczną przy ZSO nr 8 w Gdańsku. [Zaktualizowano:12-05-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła zadanie, polegające na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego z częścią lekkoatletyczną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, przy ul. Meissnera 9.

więcej...

Strona 1 z 15 1 2 3 4 > >>
Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski