Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Ogłoszenia: Place Zabaw >

Plac zabaw w Przedszkolu nr 31 przu ul. Krowoderskiej 8

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie, polegające na wymianie zniszczonych i zamontowaniu nowych urządzeń zabawowych dla dzieci, przy Przedszkolu nr 31 w Gdańsku.

więcej...Zagospodarowanie terenu przy zbiornikach retencyjnych Nowiec II, Orłowska II i zbiorniku nr 8 na Potoku Oliwskim w Gdańsku. [Zaktualizowano:10-12-2015]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie polegające na doposażeniu, rewaloryzacji terenów przy trzech zbiornikach retencyjnych: Nowiec II, Orłowska II i zbiorniku nr 8 na Potoku Oliwskim.

więcej...Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 82 w Gdańsku przy ul. Radarowej 26 w Gdańsku” w ramach programu „Radosna Szkoła”. [Zaktualizowano:09-12-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, którego przedmiotem byłą budowa małego placu zabaw (ok. 263 m2) na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Radarowej 26 w Gdańsku. Plac zabaw wykonany został w standardzie rządowego programu „Radosna Szkoła”.„Budowa placu zabaw przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 przy ul. Boguckiego 44 w Gdańsku” w ramach programu „Radosna Szkoła" [Zaktualizowano:09-12-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z budową małego placu zabaw (ok. 239 m2) na terenie Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 przy ul. Boguckiego 44 w Gdańsku. Powstały plac wykonany został w standardzie rządowego programu „Radosna Szkoła”.„Budowa placu zabaw przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 w Gdańsku przy ul. VII Dwór 7 w Gdańsku” w ramach programu „Radosna Szkoła”. [Zaktualizowano:23-12-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, którego przedmiotem była budowa małego placu zabaw (ok. 241 m2) na terenie Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 przy ul. VII Dwór 7 w Gdańsku’. Plac wykonany został w standardzie rządowego programu „Radosna Szkoła”.Radosna Szkoła – Budowa 3 nowych placów zabaw zlokalizowanych w ZKPiG nr 5 przy ul. Małomiejskiej 8a, SP nr 61 przy ul. Siennej 26 i w SP nr 14 przy ul. Kartuskiej [Zaktualizowano:24-11-2014]

W ramach programu ,,Radosna Szkoła” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie, w wyniku którego dzieci z kolejnych trzech szkół zyskały nowoczesne i bezpieczne szkolne place zabaw. W ramach zamówienia publicznego wykonane zostały place zabaw w ZKPiG nr 5, SP nr 61 i SP nr 14Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 65 w Gdańsku przy ul. Śluzy 6 - Radosna Szkoła. [Zaktualizowano:26-09-2014]

W ramach programu ,,Radosna Szkoła” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z budową dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluzy 6 w Gdańsku.Radosna Szkoła - place zabaw w ZKPiG nr 8 ul. Szyprów 3; SP 62 przy ul. Kępnej 38 i w ZKPiG nr 17 przy ul. Wąsowicza 30. [Zaktualizowano:05-12-2014]

W ramach programu ,,Radosna Szkoła” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeprowadziła realizację zadania, w wyniku którego dzieci z trzech szkół: ZKPiG nr 8, SP nr 62 i ZKPiG 17, zyskały nowoczesne i bezpieczne szkolne place zabaw.

Strona 1 z 2 1 2 >
Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski