Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Ogłoszenia: Galeria zewnętrzna miasta >

MODERNIZACJA DOMU ZARAZY PRZY UL. STARY RYNEK OLIWSKI W GDANSKU – realizacja robót budowlanych z rewaloryzacją budynku Domu Bramnego (Zarazy). [Zaktualizowano:25-08-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania związanego z modernizacją Domu Zarazy w gdańskiej Oliwie.

więcej...

.

Zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic: Szeroka - Grobla II - Świętojańska - Szklary - etap 1. [Zaktualizowano:09-12-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działąjąca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, związanego z zagospodarowaniem zieleńca w kwartale ulic Szeroka - Grobla II - Świętojańska -Szklary - etap 1, w gdańskim Śródmieściu.

więcej...Modernizacja domu podmiejskiego z Kuźnią. [Zaktualizowano:18-04-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na modernizacji domu podmiejskiego z Kuźnią w Gdańsku Oruni.

więcej...Modernizacja pomieszczeń w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku Al. Grunwaldzka 16 [Zaktualizowano:16-12-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska oraz Miejskiego Teatru "Miniatura", przeprowadziła modernizację pomieszczeń budynku Miejskiego Teatru "Miniatura" przy Al. Grunwaldzkiej 16. Zakres realizacji obejmował remont pomieszczeń sanitarnych i holu głównego z przedsionkiem (na parterze budynku) oraz pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych i pokoju gościnnego (na I piętrze). W ramach zamówienia wykonana została także modernizacja zadaszenia głównego oraz podjazdu. Obiekt dostosowany został również do potrzeb osób niepełnosprawnych.Przebudowa budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1 w ramach Projektu: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku [Zaktualizowano:15-04-2015]

W ramach Projektu Rewitalizacji Dolnego Miasta, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie polegające na przebudowie budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku.Spotkanie z mieszkańcami na temat zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki.

22 lutego, w Szkole Podstawowej nr 21 odbyło się spotkanie z mieszkańcami na temat zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki. W czasie spotkania przedstawiona została prezentacja na temat planowanej realizacji zabezpieczeń osuwisk.

więcej...

Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski