Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa toalet przy wejściach na plażę od Jelitkowa do Brzeźna.
Aktualizacja: 2018-04-25


Zrealizowane:
Budowa chodnika z oświetleniem od ronda na ul. Świrskiego do istniejąceg...
Aktualizacja: 2018-04-24


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-20


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-04-20


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-04-20


W przygotowaniu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-04-20


Ogłoszenia: Zbiorniki retencyjne >

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku [Zaktualizowano:19-04-2018]

Rozpoczyna się realizacja inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku.

więcej...Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku-Osowej – Etap II [Zaktualizowano:29-03-2018]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku-Osowej – Etap II.

więcej...Zagospodarowanie terenu przy trzech zbiornikach retencyjnych: Jasień, Kolorowy i Srebrzysko w Gdańsku oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Michałowskiego o karuzelę dla małych dzieci. [Zaktualizowano:26-10-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła zadanie związane z zagospodarowaniem terenu przy trzech zbiornikach retencyjnych: Jasień, Kolorowy i Srebrzysko w Gdańsku oraz doposażeniem placu zabaw przy ul. Michałowskiego o karuzelę dla małych dzieci.

więcej...Wyposażenie placów zabaw w Parku Oruńskim w Gdańsk w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście [Zaktualizowano:18-09-2015]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z wyposażeniem placów zabaw w Parku Oruńskim.

więcej...Uporządkowanie i zagospodarowania terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską w Gdańsku – etap II [Zaktualizowano:16-05-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację II etapu zadania związanego z zagospodarowaniem terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską w Gdańsku..Zagospodarowanie terenu Pasa Nadmorskiego [Zaktualizowano:17-01-2013]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła pierwszą część realizacji zadania związanego
z uporządkowaniem terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską
i Pomorską w Gdańsku, o powierzchni ponad 17ha. Pierwszy etap prac polegał na oczyszczeniu terenu oraz wycince drzew
i krzewów.Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie. [Zaktualizowano:16-07-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania pn.:- Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie.Regulacja potoku Jasień i budowa zbiornika retencyjnego Jasień [Zaktualizowano:15-05-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z budową zbiornika retencyjnego „Jasień” o powierzchni 3,75 ha.

Strona 1 z 2 1 2 >
Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjn... 550976-N-2018 z dnia 2018-04-26
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-04-26
Ogłoszenie o sprostowaniu 2018-063999 z dnia 2018-04-26
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski