Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Ogłoszenia: Zbiorniki retencyjne >

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku [Zaktualizowano:19-06-2018]

Rozpoczyna się realizacja inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku.

więcej...Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku-Osowej – Etap II [Zaktualizowano:19-07-2018]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku-Osowej – Etap II.

więcej...Zagospodarowanie terenu przy trzech zbiornikach retencyjnych: Jasień, Kolorowy i Srebrzysko w Gdańsku oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Michałowskiego o karuzelę dla małych dzieci. [Zaktualizowano:26-10-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła zadanie związane z zagospodarowaniem terenu przy trzech zbiornikach retencyjnych: Jasień, Kolorowy i Srebrzysko w Gdańsku oraz doposażeniem placu zabaw przy ul. Michałowskiego o karuzelę dla małych dzieci.

więcej...Wyposażenie placów zabaw w Parku Oruńskim w Gdańsk w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście [Zaktualizowano:18-09-2015]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z wyposażeniem placów zabaw w Parku Oruńskim.

więcej...Uporządkowanie i zagospodarowania terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską w Gdańsku – etap II [Zaktualizowano:16-05-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację II etapu zadania związanego z zagospodarowaniem terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską w Gdańsku..Zagospodarowanie terenu Pasa Nadmorskiego [Zaktualizowano:17-01-2013]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła pierwszą część realizacji zadania związanego
z uporządkowaniem terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską
i Pomorską w Gdańsku, o powierzchni ponad 17ha. Pierwszy etap prac polegał na oczyszczeniu terenu oraz wycince drzew
i krzewów.Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie. [Zaktualizowano:16-07-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania pn.:- Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie.Regulacja potoku Jasień i budowa zbiornika retencyjnego Jasień [Zaktualizowano:15-05-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z budową zbiornika retencyjnego „Jasień” o powierzchni 3,75 ha.

Strona 1 z 2 1 2 >
Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski