Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Ogłoszenia: Zbiorniki retencyjne >

Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku-Osowej – Etap II [Zaktualizowano:10-11-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku-Osowej – Etap II.

więcej...Zagospodarowanie terenu przy trzech zbiornikach retencyjnych: Jasień, Kolorowy i Srebrzysko w Gdańsku oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Michałowskiego o karuzelę dla małych dzieci. [Zaktualizowano:26-10-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła zadanie związane z zagospodarowaniem terenu przy trzech zbiornikach retencyjnych: Jasień, Kolorowy i Srebrzysko w Gdańsku oraz doposażeniem placu zabaw przy ul. Michałowskiego o karuzelę dla małych dzieci.

więcej...Wyposażenie placów zabaw w Parku Oruńskim w Gdańsk w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście [Zaktualizowano:18-09-2015]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z wyposażeniem placów zabaw w Parku Oruńskim.

więcej...Uporządkowanie i zagospodarowania terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską w Gdańsku – etap II [Zaktualizowano:16-05-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację II etapu zadania związanego z zagospodarowaniem terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską w Gdańsku..Zagospodarowanie terenu Pasa Nadmorskiego [Zaktualizowano:17-01-2013]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła pierwszą część realizacji zadania związanego
z uporządkowaniem terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską
i Pomorską w Gdańsku, o powierzchni ponad 17ha. Pierwszy etap prac polegał na oczyszczeniu terenu oraz wycince drzew
i krzewów.Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie. [Zaktualizowano:16-07-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania pn.:- Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie.Regulacja potoku Jasień i budowa zbiornika retencyjnego Jasień [Zaktualizowano:15-05-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z budową zbiornika retencyjnego „Jasień” o powierzchni 3,75 ha.Przebudowa zbiornika retencyjnego Srebrzysko w Gdańsku [Zaktualizowano:12-06-2012]

W okresie od 5 listopada 2010 roku do 30 maja 2012 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach programu „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej” zrealizowała przebudowę zbiornika retencyjnego Srebrzysko zwiększając jego powierzchnię oraz zmodernizowała infrastrukturę towarzyszącą.

Strona 1 z 2 1 2 >
Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski