Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o zamknięciu procedury na wolne kierownicze stanowisko urzędn...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych oraz dostosowanie obiektu d...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Praca:
Informacja o zamknięciu procedury naboru na wolne stanowsisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-01-19


Zrealizowane:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2018-01-19


Realizowane:
Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitow...
Aktualizacja: 2018-01-19


Ogłoszenia: Zbiorniki retencyjne >

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje się do realizacji zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grottgera , Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku.

więcej...Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku-Osowej – Etap II [Zaktualizowano:11-01-2018]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku-Osowej – Etap II.

więcej...Zagospodarowanie terenu przy trzech zbiornikach retencyjnych: Jasień, Kolorowy i Srebrzysko w Gdańsku oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Michałowskiego o karuzelę dla małych dzieci. [Zaktualizowano:26-10-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła zadanie związane z zagospodarowaniem terenu przy trzech zbiornikach retencyjnych: Jasień, Kolorowy i Srebrzysko w Gdańsku oraz doposażeniem placu zabaw przy ul. Michałowskiego o karuzelę dla małych dzieci.

więcej...Wyposażenie placów zabaw w Parku Oruńskim w Gdańsk w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście [Zaktualizowano:18-09-2015]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z wyposażeniem placów zabaw w Parku Oruńskim.

więcej...Uporządkowanie i zagospodarowania terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską w Gdańsku – etap II [Zaktualizowano:16-05-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację II etapu zadania związanego z zagospodarowaniem terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską w Gdańsku..Zagospodarowanie terenu Pasa Nadmorskiego [Zaktualizowano:17-01-2013]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła pierwszą część realizacji zadania związanego
z uporządkowaniem terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską
i Pomorską w Gdańsku, o powierzchni ponad 17ha. Pierwszy etap prac polegał na oczyszczeniu terenu oraz wycince drzew
i krzewów.Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie. [Zaktualizowano:16-07-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania pn.:- Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie.Regulacja potoku Jasień i budowa zbiornika retencyjnego Jasień [Zaktualizowano:15-05-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z budową zbiornika retencyjnego „Jasień” o powierzchni 3,75 ha.

Strona 1 z 2 1 2 >
Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-026148 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500014808-N-2018 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-024776 z dnia 2018-01-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski