Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o zamknięciu procedury na wolne kierownicze stanowisko urzędn...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych oraz dostosowanie obiektu d...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Praca:
Informacja o zamknięciu procedury naboru na wolne stanowsisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-01-19


Zrealizowane:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2018-01-19


Realizowane:
Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitow...
Aktualizacja: 2018-01-19


Ogłoszenia: Regulacja potoków >

Wykonanie ogrodzenia po obu stronach wzdłuż potoku Jasień w Gdańsku [Zaktualizowano:31-07-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z wykonaniem ogrodzenia wzdłuż potoku Jasień w Gdańsku. W ramach realizacji zadania zlikwidowane zostało przegrodzenie potoku i przywrócona została ciągłość korytarza ekologicznego.Regulacja potoku Jasień [Zaktualizowano:18-11-2011]

Od 16 sierpnia 2010 r. do 31 października 2011 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wykonała inwestycję, polegającą na regulacji potoku Jasień wraz z budową pasa technicznego na odcinku od ulicy Kartuskiej do projektowanego zbiornika retencyjnego Jasień i budowli stabilizującej poziom zwierciadła wody na Jeziorze Jasień.

Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-026148 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500014808-N-2018 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-024776 z dnia 2018-01-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski