Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Ogłoszenia: Regulacja potoków >

Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku

Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z odwodnieniem dzielnicy Kokoszki w Gdańsku.

więcej...Wykonanie ogrodzenia po obu stronach wzdłuż potoku Jasień w Gdańsku [Zaktualizowano:31-07-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z wykonaniem ogrodzenia wzdłuż potoku Jasień w Gdańsku. W ramach realizacji zadania zlikwidowane zostało przegrodzenie potoku i przywrócona została ciągłość korytarza ekologicznego.Regulacja potoku Jasień [Zaktualizowano:18-11-2011]

Od 16 sierpnia 2010 r. do 31 października 2011 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wykonała inwestycję, polegającą na regulacji potoku Jasień wraz z budową pasa technicznego na odcinku od ulicy Kartuskiej do projektowanego zbiornika retencyjnego Jasień i budowli stabilizującej poziom zwierciadła wody na Jeziorze Jasień.

Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski