Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Ogłoszenia: Regulacja potoków >

Wykonanie ogrodzenia po obu stronach wzdłuż potoku Jasień w Gdańsku [Zaktualizowano:31-07-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z wykonaniem ogrodzenia wzdłuż potoku Jasień w Gdańsku. W ramach realizacji zadania zlikwidowane zostało przegrodzenie potoku i przywrócona została ciągłość korytarza ekologicznego.Regulacja potoku Jasień [Zaktualizowano:18-11-2011]

Od 16 sierpnia 2010 r. do 31 października 2011 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wykonała inwestycję, polegającą na regulacji potoku Jasień wraz z budową pasa technicznego na odcinku od ulicy Kartuskiej do projektowanego zbiornika retencyjnego Jasień i budowli stabilizującej poziom zwierciadła wody na Jeziorze Jasień.

Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski