Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o zamknięciu procedury na wolne kierownicze stanowisko urzędn...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych oraz dostosowanie obiektu d...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Praca:
Informacja o zamknięciu procedury naboru na wolne stanowsisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-01-19


Zrealizowane:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2018-01-19


Realizowane:
Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitow...
Aktualizacja: 2018-01-19


Ogłoszenia: Kanalizacja >

Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej – Etap I [Zaktualizowano:12-06-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację I etapu zadania związanego z budową układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej.

więcej...Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Homera i ulicy Galaktycznej oraz w łączniku ulic od ulicy Orfeusza do ulicy Homera w Gdańsku-Osowej [Zaktualizowano:08-12-2011]

DRMG w ramach zadania inwestycyjnego wybudowała kanalizację deszczową w ul. Galaktycznej i Homera oraz w łączniku ulic od ul. Orfeusza do ul. Homera o łącznej długości 1817,95 m. Inwestycja ta była zrealizowana w ramach projektu „ Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód odpadowych w Gdańsku”.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chrzanowskiego na odcinku od Potoku Strzyża do ul. Szymanowskiego w Gdańsku [Zaktualizowano:09-07-2011]

W ramach projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej zealizowano zadanie będące I etapem budowy kanalizacji deszczowej w rejonie Osiedla Strzyża.Kanalizacja sanitarna na terenie Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku

Zaprojektowany układ technologiczno-funkcjonalny poprzez zlewnie kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków umożliwił odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych z terenu Górek Wschodnich i Sobieszewa do oczyszczalni Przepompownie ścieków zostały przewidziane do pracy całodobowej całkowicie zautomatyzowanej bez stałej obsługi i podłączone do systemu telemetrycznego SNG.

Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-026148 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500014808-N-2018 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-024776 z dnia 2018-01-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski