Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Ogłoszenia: Kanalizacja >

Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej – Etap I [Zaktualizowano:12-06-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację I etapu zadania związanego z budową układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej.

więcej...Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Homera i ulicy Galaktycznej oraz w łączniku ulic od ulicy Orfeusza do ulicy Homera w Gdańsku-Osowej [Zaktualizowano:08-12-2011]

DRMG w ramach zadania inwestycyjnego wybudowała kanalizację deszczową w ul. Galaktycznej i Homera oraz w łączniku ulic od ul. Orfeusza do ul. Homera o łącznej długości 1817,95 m. Inwestycja ta była zrealizowana w ramach projektu „ Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód odpadowych w Gdańsku”.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chrzanowskiego na odcinku od Potoku Strzyża do ul. Szymanowskiego w Gdańsku [Zaktualizowano:09-07-2011]

W ramach projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej zealizowano zadanie będące I etapem budowy kanalizacji deszczowej w rejonie Osiedla Strzyża.Kanalizacja sanitarna na terenie Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku

Zaprojektowany układ technologiczno-funkcjonalny poprzez zlewnie kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków umożliwił odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych z terenu Górek Wschodnich i Sobieszewa do oczyszczalni Przepompownie ścieków zostały przewidziane do pracy całodobowej całkowicie zautomatyzowanej bez stałej obsługi i podłączone do systemu telemetrycznego SNG.

Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski