Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Ogłoszenia: Kanalizacja >

Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej – Etap I [Zaktualizowano:12-06-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację I etapu zadania związanego z budową układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej.

więcej...Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Homera i ulicy Galaktycznej oraz w łączniku ulic od ulicy Orfeusza do ulicy Homera w Gdańsku-Osowej [Zaktualizowano:08-12-2011]

DRMG w ramach zadania inwestycyjnego wybudowała kanalizację deszczową w ul. Galaktycznej i Homera oraz w łączniku ulic od ul. Orfeusza do ul. Homera o łącznej długości 1817,95 m. Inwestycja ta była zrealizowana w ramach projektu „ Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód odpadowych w Gdańsku”.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chrzanowskiego na odcinku od Potoku Strzyża do ul. Szymanowskiego w Gdańsku [Zaktualizowano:09-07-2011]

W ramach projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej zealizowano zadanie będące I etapem budowy kanalizacji deszczowej w rejonie Osiedla Strzyża.Kanalizacja sanitarna na terenie Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku

Zaprojektowany układ technologiczno-funkcjonalny poprzez zlewnie kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków umożliwił odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych z terenu Górek Wschodnich i Sobieszewa do oczyszczalni Przepompownie ścieków zostały przewidziane do pracy całodobowej całkowicie zautomatyzowanej bez stałej obsługi i podłączone do systemu telemetrycznego SNG.

Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski