Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Ogłoszenia: Inne >

Budowa zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku [Zaktualizowano:21-03-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na budowie zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku

więcej...Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsku etap II. [Zaktualizowano:10-10-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegające na zagospodarowaniu zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsku.

więcej...Realizacja zadania pn. rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Gdańsku, w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście”. [Zaktualizowano:28-08-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na rewitalizacji Parku im. Jana Pawła II w Gdańsku, w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście”.

więcej...Jaśniejszy Gdańsk [Zaktualizowano:13-09-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje projekt "Jaśniejszy Gdańsk" mający na celu oświetlenie wszystkich zamieszkałych ulic w naszym mieście.

więcej...Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku [Zaktualizowano:16-11-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła ostatni już etap rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku.

więcej...Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gminnego przy ulicy Heleny w Gdańsku Osowej [Zaktualizowano:27-10-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła zadanie związane z zagospodarowaniem terenu przy ul. Heleny w Gdańsku Osowej.

więcej...Remont ciągu pieszego łączącego Park Brzeźnieński z Falochronem Zachodnim w Gdańsku. [Zaktualizowano:29-11-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z remontem ciągu pieszego łączącego Park Brzeźnieński z Falochronem Zachodnim w Gdańsku.

więcej...Budowa pawilonu dla patasów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku [Zaktualizowano:22-12-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, polegającego na budowie pawilonu dla patasów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku Oliwie.

więcej...

Strona 1 z 3 1 2 3 >
Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski