Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o zamknięciu procedury na wolne kierownicze stanowisko urzędn...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych oraz dostosowanie obiektu d...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Praca:
Informacja o zamknięciu procedury naboru na wolne stanowsisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-01-19


Zrealizowane:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2018-01-19


Realizowane:
Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitow...
Aktualizacja: 2018-01-19


Ogłoszenia: Inne >

Przebudowa rowu R-3 w Gdańsku - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje się do realizacji zadania polegającego na przebudowie rowu R-3 w Gdańsku - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej.

więcej...Budowa zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku [Zaktualizowano:21-03-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na budowie zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku

więcej...Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsku etap II. [Zaktualizowano:10-10-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegające na zagospodarowaniu zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsku.

więcej...Jaśniejszy Gdańsk [Zaktualizowano:04-01-2018]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje projekt "Jaśniejszy Gdańsk" mający na celu oświetlenie wszystkich zamieszkałych ulic w naszym mieście.

więcej...Realizacja zadania pn. rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Gdańsku, w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście”. [Zaktualizowano:27-11-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na rewitalizacji Parku im. Jana Pawła II w Gdańsku, w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście”.

więcej...Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku [Zaktualizowano:16-11-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła ostatni już etap rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku.

więcej...Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gminnego przy ulicy Heleny w Gdańsku Osowej [Zaktualizowano:27-10-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła zadanie związane z zagospodarowaniem terenu przy ul. Heleny w Gdańsku Osowej.

więcej...Remont ciągu pieszego łączącego Park Brzeźnieński z Falochronem Zachodnim w Gdańsku. [Zaktualizowano:29-11-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z remontem ciągu pieszego łączącego Park Brzeźnieński z Falochronem Zachodnim w Gdańsku.

więcej...

Strona 1 z 3 1 2 3 >
Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-026148 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500014808-N-2018 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-024776 z dnia 2018-01-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski