Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Ogłoszenia: Pomoc społeczna >

Budowa Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku [Zaktualizowano:13-07-2018]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie polegające na budowie Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku.

więcej...Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, przy ul. Polanki 121. [Zaktualizowano:16-07-2018]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej.

więcej...Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku [Zaktualizowano:05-12-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, polegającego na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Gdańsku przy ul. Hożej 4.

więcej...Budowa budynku na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień wraz z przyłączami mediów i zagospodarowaniem terenu. [Zaktualizowano:24-10-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na budowie budynku na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w ramach zadania pn.: „Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku przy ul. Srebrniki 9".

więcej...Modernizacja wejścia do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku przy ul. Biologicznej 1. [Zaktualizowano:11-12-2015]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie polegające na modernizacji wejścia do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku przy ul. Biologicznej 1.

więcej...Przebudowa budynku przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego. [Zaktualizowano:17-08-2015]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończłla realizację zadania obejmującego przebudowę wraz z adaptacją pomieszczeń istniejącego budynku na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku przy ul. Srebrniki 9 – IIIProgram likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej - budowa windy w budynku Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku [Zaktualizowano:13-11-2013]

Dzięki realizacji programu likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej Przychodnia Lekarska Nowy Chełm przy ul. Chałubińskiego 23 zyskała windę zewnętrzną, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przebudowa obejmowała także schody zewnętrzne, na parkingu powstały nowe miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnychPrzebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A. [Zaktualizowano:18-12-2013]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację modernizacji polegającej na dobudowie szybu dźwigu osobowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Konrada Leczkowa 1A w Gdańsku.

Strona 1 z 3 1 2 3 >
Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski