Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Ogłoszenia: Likwidacja barier architektonicznych >

Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, przy ul. Polanki 121. [Zaktualizowano:14-08-2017]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, drogowych a także dostawę i montaż wyposażenia

więcej...Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku [Zaktualizowano:05-12-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, polegającego na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Gdańsku przy ul. Hożej 4.

więcej...Budowa budynku na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień wraz z przyłączami mediów i zagospodarowaniem terenu. [Zaktualizowano:24-10-2016]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na budowie budynku na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w ramach zadania pn.: „Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku przy ul. Srebrniki 9".

więcej...Modernizacja wejścia do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku przy ul. Biologicznej 1. [Zaktualizowano:11-12-2015]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie polegające na modernizacji wejścia do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku przy ul. Biologicznej 1.

więcej...Przebudowa budynku przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego. [Zaktualizowano:17-08-2015]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończłla realizację zadania obejmującego przebudowę wraz z adaptacją pomieszczeń istniejącego budynku na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku przy ul. Srebrniki 9 – IIIProgram likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej - budowa windy w budynku Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku [Zaktualizowano:13-11-2013]

Dzięki realizacji programu likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej Przychodnia Lekarska Nowy Chełm przy ul. Chałubińskiego 23 zyskała windę zewnętrzną, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przebudowa obejmowała także schody zewnętrzne, na parkingu powstały nowe miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnychPrzebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A. [Zaktualizowano:18-12-2013]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację modernizacji polegającej na dobudowie szybu dźwigu osobowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Konrada Leczkowa 1A w Gdańsku.Budowa windy w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2, ul. Wita Stwosza 23 w ramach likwidacji barier architektonicznych [Zaktualizowano:13-06-2012]

W okresie od 16 listopada 2011 do 30 maja 2012 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystosowała obiekt Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku do aktualnie obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych w zakresie dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, budując dźwig zewnętrzny 4 przystankowy z dojazdem i miejscami parkingowymi oraz przebudowując węzeł sanitarny na pierwszej kondygnacji , dostosowując go dla osób niepełnosprawnych .

Strona 1 z 2 1 2 >
Powrót do listy
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski