Zmiany organizacji ruchu na ul. Wilków Morskich Księdza Mariana Góreckiego

Zmiany organizacji ruchu na ul. Wilków Morskich Księdza Mariana Góreckiego

Od Luty 17, 2021 10:43 aż Luty 27, 2021 12:43

W Gdańsk

Wysłany przez Zespół Komunikacji Społecznej


W czwartek, 18 lutego planowane jest wprowadzenie zmian na ulicy Wilków Morskich i Księdza Mariana Góreckiego, na odcinku od skrzyżowania ul. Oliwskiej do wysokości skrzyżowania z ulicą Na Zaspę.

Zaczyna się pierwszy etap prac związanych z rewitalizacją ulic Nowego Portu. Prace rozpoczną się od budowy sieci na ulicy Wilków Morskich i Księdza Mariana Góreckiego i prowadzone będą od skrzyżowania ul. Oliwskiej do wysokości skrzyżowania z ulicą Na Zaspę. Prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu odcinków jezdni oraz częściowym wyłączeniu chodników. W trakcie prowadzonych robót dojścia do budynków mieszkalnych zostaną zapewnione. Z uwagi na warunki pogodowe termin rozpoczęcia robót może ulec przesunięciu.   

 

Rewitalizacja ulic Nowego Portu

Rewitalizacja ulic Nowego Portu rozpocznie się od strony ul. Oliwskiej, modernizowane jezdnie zamykane będą odcinkami i w miarę postępu robót wyłączane z ruchu będą kolejne fragmenty ulic w kierunku ul. Wolności. Prace związane z przebudowa ulic Wilków Morskich i Mariana Góreckiego prowadzone są w ramach programu pn. Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku i obejmą swym zakresem przebudowę oraz rozbudowę dróg i infrastruktury podziemnej w obszarze ulic: Góreckiego o długości ok. 350 m (od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Oliwską), ok. 200-metrowego odcinka ul. Strajku Dokerów (od skrzyżowania ul. Góreckiego do skrzyżowania z ul. Wilków Morskich) oraz fragmentu ulicy Wilków Morskich o długości ok. 250 m (od skrzyżowania z ul. Oliwską do skrzyżowania z ul. Wolności). Umowa na realizację inwestycji została podpisana w listopadzie 2020 roku z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg S.A. Koszt przebudowy ulic wyniesie około 8,6 mln złotych. Zakończenie rewitalizacji planowane jest na koniec listopada 2021 roku. Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Wilkow Morskich 03 02 21 szablon OpenStreetMap1

Historyczny zarys dróg

Założeniem projektowym rewitalizacji jest zachowanie historycznego przebiegu drogi, dlatego też ulice zostaną przebudowane z maksymalnym wykorzystaniem materiałów uzyskanych z rozbiórki istniejących nawierzchni. W miejscach gdzie konieczna jest zmiana geometrii jezdni wyznaczono historyczny przebieg krawędzi drogi poprzez zastosowanie tzw. wtopionego krawężnika oraz dobór odpowiednich materiałów nawierzchni. Na zrewitalizowanych ulicach pojawią się także elementy małej architektury w postaci ławek, donic z roślinnością, koszy na śmieci, a także stojaki dla rowerów. W zakresie prac uwzględniono także montaż miejskiego monitoringu oraz oświetlenia.

Klub Aktywnego Mieszkańca

Oprócz wspomnianej przebudowy ulic w ramach programu rewitalizacji Nowy Port zyskał też przestrzeń na działania społeczne przy ul. Floriańskiej 13, gdzie powstał Klub Aktywnego Mieszkańca. Jest to miejsce, gdzie prowadzone mogą być m.in. zajęcia wychowawcze, socjoterapia, punkt konsultacyjny, grupy wsparcia czy konsultacje dla rodziców. Budynek przeszedł kompleksową przebudowę, został również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w sprzęt audiowizualny. Rewitalizacja budynku prowadzona była w okresie od sierpnia 2019 do lipca 2020 roku, a jej koszt wyniósł ok. 1,5 mln zł.