Przygotowujemy się do realizacji zadania polegającego na budowie nowej drogi osiedlowej ( I etap - 200 mb) spełniającej wymogi drogi pożarowej dla zespołu budynków mieszkalnych od numeru 126 do numeru 94 - tj. wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 14 do wyjazdu na ul. Malczewskiego- wg koncepcji architektonicznej arch. Jacka Kowalczuka.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Budowa wewnetrznej drogi osiedlowej etap I

Widok przed realizacją zadania

20190201 101022

20190201 100957

 

Aktualizacja 04.12.2020 r.
Trwa proces uzgodnieniowy opracowanej dokumentacji, skomplikowany ze względu na lokalne uwarunkowania terenowe, wielość gestorów sieci podziemnych i instytucji, z którymi trzeba uzgodnić projekt. Roboty budowlane przewidziane są na 2021 rok.

Aktualizacja 13.01.2020 r.
W związku z wygraną II etapu budowy drogi wewnętrznej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020, proces opracowania dokumentacji projektowej ulegnie wydłużeniu.

Aktualizacja 18.06.2019 r.
15 maja 2019 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania. Projekt sporządzi firma Projektowanie Dróg i Nadzór Kornelia Wąsowska w terminie do połowy października 2019 r. Koszt sporządzenia dokumentacji wyniesie ponad 40 tysięcy złotych.