Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 w Gdańsku [Program Rewitalizacji]

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 EFRR

Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Królikarnia 13 w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku".

 

 


Adaptacja budynku ma na celu dostosowanie do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego, w tym do potrzeb prowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych oraz wsparcia psychologiczno - pedagogicznego dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Projekt uwzględniać będzie m.in. osuszenie fundamentów i ścian zewnętrznych budynku, podłączenie budynku do sieci CO, wyposażenie budynku w windę i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Przewidziany termin opracowania dokumentacji to listopad 2019 r. Umowa została podpisana 16 maja 2018 roku i opiewa na 84  870,00 zł.