Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Przyokopowa, ul. Polna, ul. Wierzbowa [Program Rewitalizacji]

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

RPO EFRR

Przygotowujemy się do  przebudowy i modernizacji dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Przyokopowa, ul. Polna, ul. Wierzbowa.


W ramach projektu zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 87 ha zamieszkiwany przez blisko 8 400 osób. Prace obejmować będą m.in. przebudowę dróg wraz z infrastrukturą podziemną, modernizację chodników, powstaną również miejsca postojowe. Pojawią się nowe kosze na śmieci i ławki. Oprócz tego zostanie zamontowany monitoring i oświetlenie. Planowany termin opracowania dokumentacji to grudzień 2018 r. Wykonawców dokumentacji poznamy 1.03.2018 zł.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana 25 kietnia 2018 roku i opiewa na 344 400 złotych. Zakończenie prac nad dokumentacją planowane jest we wrześniu 2019 roku.

 Przyokopowa ul. Polna ul. Wierzbowa 2

Aktualizacja, 25.08.2020 r.

19 sierpnia 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na realizację zadania. Zgłosiło się siedmiu oferentów. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia, wynosi 4 055 651,00 zł. Wszystkie oferty przekraczają założony budżet, najkorzystniejsza z nich wyniosła 4 304 367,86 złotych. Oferty są obecnie analizowane pod względem formalno-prawnym. Decyzje o możliwości realizacji zadania zostaną podjęte przez władze miasta.


Aktualizacja, 30.06.2020 r.

Z uwagi na pojawiające się pytania do przetargu, otwarcie ofert zaplanowano na koniec lipca.

Aktualizacja, 16.04.2020 r.

Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na realizację zadania związanego z przebudową trzech ulic: ul. Przyokopowej (niecałe 200 m) , Polnej (ok. 80 m) , Wierzbowej (ok. 80 m) . Oprócz wymiany nawierzchni dróg i chodników przy maksymalnym możliwym wykorzystaniu historycznej kostki kamiennej, we wspomnianych lokalizacjach pojawi się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i innej elementy tzw. małej architektury. Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zamontowane zostaną kamery monitoringu. Ale przebudowa dotyczyć będzie także sieci podziemnych. W ramach zadania przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza, wodociągowa, sanitarna i gazowa. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2021 roku. Oferty w przetargu poznamy 26 maja.