LoGoTyP

Przystąpiliśmy do realizacji  zadania związanego z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku.

 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:

 • Docieplenie i hydroizolację zewnętrznych ścian fundamentowych i piwnic;
 • Wymianę wskazanej w projekcie stolarki okiennej wraz z niezbędnymi pracami murarskimi;
 • Wymianę wskazanej w projekcie stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z niezbędnymi pracami murarskimi;
 • Wymianę obróbek blacharskich dachu, w tym attyk i części mansardowych dachów;
 • Wymianę rynien, rur spustowych i wpustów dachowych wraz podłączeniem do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej;
 • Przemurowanie istniejących kominów wentylacyjnych ponad dachem z wymianą czap kominowych;
 • Remont istniejących zadaszeń betonowych nad wejściami;
 • Remont zewnętrznych schodów betonowych i terenowych (rozbiórka i odtworzenie);
 • Remont (rozbiórka i odtworzenie) podjazdów dla niepełnosprawnych
 • Wykonanie opaski wokół budynku z odtworzeniem nawierzchni rozebranych w trakcie robót izolacyjnych;
 • Wymianę instalacji c.o. wraz z regulacją instalacji;
 • Wymianę instalacji c.w.u , z.w.u. i cyrkulacji wraz z wymianą przyborów sanitarnych w pomieszczeniach nieremontowanych, określonych w dokumentacji projektowej;
 • Przełożenie zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
 • Przełożenie instalacji odgromowej, ułożenie bednarki uziemiającej;
 • Wymianę oświetlenia zewnętrznego budynku na oświetlenie LED;

Termin realizacji: październik 2021 r.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

dragana

 Aktualizacja, 16.03.2021 r.

Na terenie szkoły kontynuowane są prace przy wykonywaniu nowej izolacji i docieplenia. Wewnątrz obiektu trwa wymiana instalacji c.o.

dra5

Aktualizacja, 23.02.2021 r.

W części budynków wymieniono grzejniki i okna. Nowe grzejniki pojawiły się w niektórych salach lekcyjnych i sekretariacie, który ponadto został wymalowany. Kontynuowane są prace związane z dociepleniem ścian budynków szkoły.

dra1

Aktualizacja, 2.02.2021 r.

Na terenie budowy kontynuowane są prace związane z dociepleniem budynków szkoły. Trwa wymiana okien i grzejników.

dra3

Aktualizacja, 5.01.2021 r.

Trwa wymiana okien i grzejników. Prowadzone są prace związanie z dociepleniem ścian zewnętrznych. Wewnątrz budynku demontowane są drzwi wewnętrzne. Ponadto trwa demontaż instalacji.

dra

Aktualizacja, 2.12.2020 r.

Aktualnie prowadzone prace związane z wykonaniem izolacji wraz z dociepleniem ścian fundamentowych i ścian kondygnacji nadziemnych. Wymieniane są okna i parapety. Ponadto w salach lekcyjnych montowane są nowe grzejniki.

dra3

Aktualizacja, 27.10.2020 r.

Wykonawca robót przystąpił do prac. Trwają roboty  związane z izolacją ścian fundamentowych na trzech segmentach budynków. Rozpoczęto również  docieplenie styropianem elewacji na segmencie sali gimnastycznej.

dra4

Aktualizacja, 28.09.2020 r.

Podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawcą jest firma Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska. Koszt to ok. 7,4 mln złotych. Prace zakończą się w październiku 2021 r.

Aktualizacja, 30.07.2020 r.

W przetargu na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Dragana wpłynęło 12 ofert. Na realizację zadania zabezpieczono 8 798 000 zł.

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Hadm Plus Hanna Gramatowska – 11 040 000 zł
 2. Defero 8 354 432, 59 zł
 3. Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska – 7 370 000 zł
 4. Konsorcjum, Lider: PB Invest – 7 440 000 zl
 5. JL Sp.z.o.o – 8 250 881, 50 zł
 6. PBE Elbud Gdańsk S.A. – 8 696 100 zł
 7. PHU Frontex – 7 940 592, 01 zł
 8. B&W Bożena Dzidkowska – 11 373 810 zł
 9. Ecozet – 7 837 873 zł
 10. Majkowski Bau – 7 879 618, 16 zł
 11. PHU Labar – 7 896 600 zł
 12. Rembud – 8 350 721,62 zł

Oferty są obecnie analizowane pod względem formalno-prawnym.