Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Plac zabaw w parku dworskim im. Ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzyni...
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Pusty Staw – park – sport, rekreacja, wypoczynek. BO 2016
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody –...
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Street Workout – instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała. BO 2016
Aktualizacja: 2016-12-06


W przygotowaniu:
Stworzenie części rekreacyjno – sportowej z siłownią na świeżym po...
Aktualizacja: 2016-12-06


W przygotowaniu:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2016-12-06


Zrealizowane:
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Po...
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej w Gdańsku od ul. Rzeczypospolitej do ul. ...
Aktualizacja: 2016-12-05


Inwestycje
Transport
Transport
Drogi
Drogi
Drogi rowerowe
Drogi rowerowe
Komunikacja miejska
Komunikacja miejska
Chodniki
Chodniki
Kubatura
Kubatura
Budynki użyteczności publicznej
Budynki użyteczności publicznej
Termomodernizacje
Termomodernizacje
Edukacja
Edukacja
Szkoły
Szkoły
Przedszkola
Przedszkola
Boiska
Boiska
Baseny
Baseny
Place Zabaw
Place Zabaw
Kultura i ochrona zabytków
Kultura i ochrona zabytków
Galeria zewnętrzna miasta
Galeria zewnętrzna miasta
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Zbiorniki retencyjne
Zbiorniki retencyjne
Regulacja potoków
Regulacja potoków
Zagospodarowanie terenów pod funkcje żeglarskie i przystanków tramwaju wodnego
Zagospodarowanie terenów pod funkcje żeglarskie i przystanków tramwaju wodnego
Kanalizacja
Kanalizacja
Inne
Inne
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Likwidacja barier architektonicznych
Likwidacja barier architektonicznych
Domy dziecka
Domy dziecka
Hospicja
Hospicja
Inne
Inne
Infrastruktura teletechniczna
Infrastruktura teletechniczna
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski 2014
Budżet Obywatelski 2014
Budżet Obywatelski 2015
Budżet Obywatelski 2015
Budżet Obywatelski 2016
Budżet Obywatelski 2016
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen... 359536 - 2016 z dnia 2016-12-06
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2016-12-05
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2016-12-05
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski