Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Wydarzenia:
Zmiana w organizacji ruchu w Al. Grunwaldzkiej na skrzyżowaniach Jaśkowa...
Aktualizacja: 2016-08-25


Realizowane:
Przebudowa ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku w obrębie skrzyżowania z ul...
Aktualizacja: 2016-08-24


Realizowane:
Budowa pawilonu dla patasów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku
Aktualizacja: 2016-08-24


Realizowane:
Przebudowa ul. Siennej Etap II, na odcinku od ul. Kaczeńce do ul. Tamka...
Aktualizacja: 2016-08-24


Realizowane:
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Lilli Wenedy ...
Aktualizacja: 2016-08-24


Realizowane:
Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni i chodników ul. Zimnej.
Aktualizacja: 2016-08-23


Realizowane:
Naprawa odcinka ulicy Świbnieńskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Boguc...
Aktualizacja: 2016-08-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2016-08-23


Inwestycje
Transport
Transport
Drogi
Drogi
Drogi rowerowe
Drogi rowerowe
Komunikacja miejska
Komunikacja miejska
Chodniki
Chodniki
Kubatura
Kubatura
Budynki użyteczności publicznej
Budynki użyteczności publicznej
Termomodernizacje
Termomodernizacje
Edukacja
Edukacja
Szkoły
Szkoły
Przedszkola
Przedszkola
Boiska
Boiska
Baseny
Baseny
Place Zabaw
Place Zabaw
Kultura i ochrona zabytków
Kultura i ochrona zabytków
Galeria zewnętrzna miasta
Galeria zewnętrzna miasta
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Zbiorniki retencyjne
Zbiorniki retencyjne
Regulacja potoków
Regulacja potoków
Zagospodarowanie terenów pod funkcje żeglarskie i przystanków tramwaju wodnego
Zagospodarowanie terenów pod funkcje żeglarskie i przystanków tramwaju wodnego
Kanalizacja
Kanalizacja
Inne
Inne
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Likwidacja barier architektonicznych
Likwidacja barier architektonicznych
Domy dziecka
Domy dziecka
Hospicja
Hospicja
Inne
Inne
Infrastruktura teletechniczna
Infrastruktura teletechniczna
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski 2014
Budżet Obywatelski 2014
Budżet Obywatelski 2015
Budżet Obywatelski 2015
Budżet Obywatelski 2016
Budżet Obywatelski 2016
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 187841 - 2016 z dnia 2016-08-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 187635 - 2016 z dnia 2016-08-24
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 2016-08-24
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski