Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo–sanitarny...
Aktualizacja: 2016-09-29


W przygotowaniu:
Zagospodarowanie terenu przy trzech zbiornikach retencyjnych: Jasień, Ko...
Aktualizacja: 2016-09-28


W przygotowaniu:
Street Workout – instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała. BO 2016
Aktualizacja: 2016-09-27


Realizowane:
Naprawa odcinka ulicy Świbnieńskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Boguc...
Aktualizacja: 2016-09-27


W przygotowaniu:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2016-09-26


Zrealizowane:
Przebudowa kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 51 w Gdańsku, ul. Pi...
Aktualizacja: 2016-09-23


Zrealizowane:
Przebudowa węzła żywienia i sanitariatów dla dzieci w Przedszkolu Nr 24 ...
Aktualizacja: 2016-09-23


Zrealizowane:
Przebudowa zaplecza szatniowo - sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu S...
Aktualizacja: 2016-09-23


Inwestycje
Transport
Transport
Drogi
Drogi
Drogi rowerowe
Drogi rowerowe
Komunikacja miejska
Komunikacja miejska
Chodniki
Chodniki
Kubatura
Kubatura
Budynki użyteczności publicznej
Budynki użyteczności publicznej
Termomodernizacje
Termomodernizacje
Edukacja
Edukacja
Szkoły
Szkoły
Przedszkola
Przedszkola
Boiska
Boiska
Baseny
Baseny
Place Zabaw
Place Zabaw
Kultura i ochrona zabytków
Kultura i ochrona zabytków
Galeria zewnętrzna miasta
Galeria zewnętrzna miasta
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Zbiorniki retencyjne
Zbiorniki retencyjne
Regulacja potoków
Regulacja potoków
Zagospodarowanie terenów pod funkcje żeglarskie i przystanków tramwaju wodnego
Zagospodarowanie terenów pod funkcje żeglarskie i przystanków tramwaju wodnego
Kanalizacja
Kanalizacja
Inne
Inne
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Likwidacja barier architektonicznych
Likwidacja barier architektonicznych
Domy dziecka
Domy dziecka
Hospicja
Hospicja
Inne
Inne
Infrastruktura teletechniczna
Infrastruktura teletechniczna
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski 2014
Budżet Obywatelski 2014
Budżet Obywatelski 2015
Budżet Obywatelski 2015
Budżet Obywatelski 2016
Budżet Obywatelski 2016
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 314992 - 2016 z dnia 2016-09-29
Budowa miejsc postojowych na działce drogowej n... 314356 - 2016 z dnia 2016-09-28
Budowa leśnego odcinka ul. Balcerskiego w Gdańs... 313908 - 2016 z dnia 2016-09-27
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski