Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Wydarzenia:
Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej w I LO im. Mikołaja Kopernika w ...
Aktualizacja: 2016-10-24


Realizowane:
Suchanino - boisko do siatkówki, siłownia pod chmurką oraz schody tereno...
Aktualizacja: 2016-10-24


Zrealizowane:
Budowa budynku na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych or...
Aktualizacja: 2016-10-24


Realizowane:
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z częścią lekkoatletyczną przy...
Aktualizacja: 2016-10-24


Realizowane:
Wymiana nawierzchni fragmentu ul. Myśliwskiej w Gdańsku na odcinku od ul...
Aktualizacja: 2016-10-21


Zrealizowane:
„Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku”
Aktualizacja: 2016-10-21


Realizowane:
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 p...
Aktualizacja: 2016-10-20


Realizowane:
Przebudowa węzła żywienia w Szkole Podstawowej Nr 44 w Gdańsku, ul. Jagi...
Aktualizacja: 2016-10-20


Inwestycje
Transport
Transport
Drogi
Drogi
Drogi rowerowe
Drogi rowerowe
Komunikacja miejska
Komunikacja miejska
Chodniki
Chodniki
Kubatura
Kubatura
Budynki użyteczności publicznej
Budynki użyteczności publicznej
Termomodernizacje
Termomodernizacje
Edukacja
Edukacja
Szkoły
Szkoły
Przedszkola
Przedszkola
Boiska
Boiska
Baseny
Baseny
Place Zabaw
Place Zabaw
Kultura i ochrona zabytków
Kultura i ochrona zabytków
Galeria zewnętrzna miasta
Galeria zewnętrzna miasta
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Zbiorniki retencyjne
Zbiorniki retencyjne
Regulacja potoków
Regulacja potoków
Zagospodarowanie terenów pod funkcje żeglarskie i przystanków tramwaju wodnego
Zagospodarowanie terenów pod funkcje żeglarskie i przystanków tramwaju wodnego
Kanalizacja
Kanalizacja
Inne
Inne
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Likwidacja barier architektonicznych
Likwidacja barier architektonicznych
Domy dziecka
Domy dziecka
Hospicja
Hospicja
Inne
Inne
Infrastruktura teletechniczna
Infrastruktura teletechniczna
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski 2014
Budżet Obywatelski 2014
Budżet Obywatelski 2015
Budżet Obywatelski 2015
Budżet Obywatelski 2016
Budżet Obywatelski 2016
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2016-10-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 152306 - 2016 z dnia 2016-10-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 328572 - 2016 z dnia 2016-10-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski