Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Kształcenia Podstawowego i ...
Aktualizacja: 2017-03-24


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2017-03-23


Realizowane:
Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku...
Aktualizacja: 2017-03-23


Realizowane:
Przebudowa sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-03-22


W przygotowaniu:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla modernizacji ul. Dłu...
Aktualizacja: 2017-03-21


W przygotowaniu:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie przebudow...
Aktualizacja: 2017-03-21


W przygotowaniu:
Budowa zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki ...
Aktualizacja: 2017-03-21


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-03-20


Inwestycje
Transport
Transport
Drogi
Drogi
Drogi rowerowe
Drogi rowerowe
Komunikacja miejska
Komunikacja miejska
Chodniki
Chodniki
Kubatura
Kubatura
Budynki użyteczności publicznej
Budynki użyteczności publicznej
Termomodernizacje
Termomodernizacje
Edukacja
Edukacja
Szkoły
Szkoły
Przedszkola
Przedszkola
Boiska
Boiska
Baseny
Baseny
Place Zabaw
Place Zabaw
Kultura i ochrona zabytków
Kultura i ochrona zabytków
Galeria zewnętrzna miasta
Galeria zewnętrzna miasta
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Zbiorniki retencyjne
Zbiorniki retencyjne
Regulacja potoków
Regulacja potoków
Zagospodarowanie terenów pod funkcje żeglarskie i przystanków tramwaju wodnego
Zagospodarowanie terenów pod funkcje żeglarskie i przystanków tramwaju wodnego
Kanalizacja
Kanalizacja
Inne
Inne
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Likwidacja barier architektonicznych
Likwidacja barier architektonicznych
Domy dziecka
Domy dziecka
Hospicja
Hospicja
Inne
Inne
Infrastruktura teletechniczna
Infrastruktura teletechniczna
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski 2014
Budżet Obywatelski 2014
Budżet Obywatelski 2015
Budżet Obywatelski 2015
Budżet Obywatelski 2016
Budżet Obywatelski 2016
   Z fotogalerii
   Unia Europejska





   Nowe ogłoszenia
Wykonanie dziesięciu stacji ładowania pojazdów ... 51492 - 2017 z dnia 2017-03-24
Dostawa wyposażenia meblowego dla Gdańskiego Ce... 50858-2017 z dnia 2017-03-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 50935 - 2017 z dnia 2017-03-24
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski