Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Przebudowa boisk szkolnych wraz zagospodarowaniem terenu w Zespole Kszta...
Aktualizacja: 2014-04-23


Realizowane:
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku- Przebudowa dróg i infrastruktury...
Aktualizacja: 2014-04-22


Realizowane:
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2014-04-22


Zrealizowane:
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gim...
Aktualizacja: 2014-04-17


Realizowane:
Uporządkowanie i zagospodarowania terenu Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulic...
Aktualizacja: 2014-04-17


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego od ulicy Porębskiego do Szkoły Podstawowej nr 12 p...
Aktualizacja: 2014-04-17


Realizowane:
Budowa ul. Nowej Wałowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2014-04-16


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej Piecki - Migowo w ramach „Gdańskiego proj...
Aktualizacja: 2014-04-16


Kontakt
Kontakt
Adres:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Piekarnicza 16
80-126 Gdańsk
woj. pomorskie
pow. m. Gdańsk

NIP 584-020-32-74
REGON 000168372

tel. 58 320-51-00 , 58 320-51-01
fax 58 320-51-05
fax pion remontów 58 320 51 29 wew. 677
e-mail sekretariat@drmg.gdansk.plW ramach skarg i interwencji
Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
przyjmuje w środy w siedzibie jednostki w godz. 10:00 - 11:00


Napisz wiadomość:


Imię i nazwisko:
Adres Email:
Temat:
Wiadomość:
   Z fotogalerii
   Unia Europejska

   Nowe ogłoszenia
Wymiana posadzek w Zespole Kształcenia Podstawo... 87853 - 2014 z dnia 2014-04-23
Budowa sezonowej kładki do wody wejście nr 63 w... 87761 - 2014 z dnia 2014-04-23
Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 2014-04-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski