Ogłoszenie nr 85360 - 2017 z dnia 2017-05-19 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510720-N-2017
Data: 18/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ar t. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Ogłoszenia powiązane:
  • Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 07.06.2017 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 510720-N-2017 z dnia 18.05.2017 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    28.647 MB
  • SIWZ.pdf    2.42 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.049 MB
  • 2017-06-07_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.03 MB
  • 2017-05-18_ogloszenie_o_zam_nr_510720-N-2017.pdf    0.143 MB