Gdańsk 19.05.2017 r.


dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku” I/PN/064/2017/TK


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert
w przedmiotowym postępowaniu.


 1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 5 000 000,00 zł.

 2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.


Oferta nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto PLN

Minimalny okres gwarancji

(36 miesięcy)

Warunki płatności

Termin wykonania zamówienia

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

1

Firma Budowlano-Drogowa MTM SA

ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia

6 887 989,08

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

2

Mosty Kujawy Krzysztof Szymański

Mostki 1B, 87-815 Smólnik

7 018 813,58

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

3

WANT Sp. z o.o.

ul. Korczaka 12, 83-110 Tczew

5 685 747,41

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

4

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

5 990 051,11

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

5

Most Sp. z o.o.

ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot

5 246 602,77

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

6

POLWAR S.A. ul. Starodworska 2

80-137 Gdańsk

5 631 676,77

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

7

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

5 833 028,32

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

8

Budimex SA

ul. Stawki 40,01-040 Warszawa

5 743 838,17

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

9

B&W Usługi Ogólnobudowlane

Bożena Dzidkowska

ul. Sikorskiego 2C,

83-000 Pruszcz Gdański

8 855 576,88

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

10

MOSTY GDYNIA Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Brodnicka 18, 81-052 Gdynia

8 581 372,98

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące


Ogłoszenia powiązane:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.06.2017 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 98356 - 2017 z dnia 20.06.2017 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 77184 - 2017 z dnia 28.04.2017 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    122.114 MB
 • SIWZ.pdf    2.294 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.09 MB
 • 2017-05-17_Informacja_o_ubezpieczeniu_kontraktu.pdf    0.371 MB
 • 2017-05-12_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.141 MB
 • 2017-05-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.05 MB
 • 2017-04-28_Ogloszenie_o_zam_nr_77184.pdf    0.146 MB