Ogłoszenie nr 500033376-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 513652-N-2018
Data: 02/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-20, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-21, godzina: 11:00


Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 513652-N-2018 z dnia 02.02.2018 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500025757-N-2018 z dnia 05.02.2018 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.03.2018 r.
 • Informacja z otwarcia ofert. z dnia 21.02.2018 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500095465-N-2018 z dnia 30.04.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    26.594 MB
 • SIWZ.pdf    4.322 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.406 MB
 • 2018-02-14_Zmiana_tresci_SIWZ_2.pdf    0.037 MB
 • 2018-02-14_Zmiana_tresci_SIWZ_1.zip    0.064 MB
 • 2018-02-02_Ogloszenie_o_zam_nr_513652-N-2018.pdf    0.205 MB