Gdańsk, 13.04.2018r.

BZP-II/369/2018/MK

I/PNE/042/2018/MK

STRONA INTERNETOWA DRMG


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny I/PNE/042/2018/MK na:


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Remont i adaptacja dawnego Ratusza przy ulicy Gościnnej 1 na cele społeczne” w ramach projektu: „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.


 1. Kwotę, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 135 000,00zł.

 2. Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z informacją dot. ceny złożonej oferty, okresu przedłużenia minimalnego okresu rękojmi, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
brutto oferty

Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej
o miesięcy

Minimalny okres rękojmi dla dokumentacji projektowej

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Konsorcjum firm

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
al. Jerozolimskie 155 lok. U3
02-326 Warszawa

BBC BEST BUILDING CONSULTANTSS NADZORY i DORADZTWO BUDOWLANE
Łukasz Zdziebło
ul. Bema 42 A
96-300 Żyrardów

329 824,50 zł

24 m - cy

36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z Wzorem umowy

2.

DEMIURG
spółka z ograniczona odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Lubeckiego 2
60-348 Poznań

386 599,98 zł

24 m - cy

36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z Wzorem umowy

3.

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki "TECCOM" Sp. z o.o.
ul. Tomasza Edisona 1
80--172 Gdańsk

446 490,00 zł

24 m - cy

36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z Wzorem umowy

4.

3JM Michał Bryłka
ul. Dębowa 1/2
82-500 Kwidzyn

366 540,00 zł

24 m - cy

36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z Wzorem umowy

5.

Innowacja
Firma Architektoniczna
Kamil Domachowski
ul. Sarnia 5
80-336 Gdańsk

507 732,93 zł

24 m - cy

36 miesięcy od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z Wzorem umowy


Ogłoszenia powiązane:
 • Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 07.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 2018/S 031-067946 z dnia 12.02.2018 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2018-048328 z dnia 28.03.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    78.12 MB
 • SIWZ.pdf    3.464 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.18 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.193 MB
 • 2018-05-07_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.363 MB
 • 2018-03-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.661 MB
 • 2018-03-28_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.074 MB
 • 2018-03-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.037 MB
 • 2018-03-15_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.085 MB
 • 2018-02-14_Ogloszenie_o_zam_nr_031-067946.pdf    0.1 MB