Gdańsk, dnia 13.04.2018r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTdotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa oświetlenia ulic w programie "Jaśniejszy Gdańsk" - edycja 2018 Etap 6 sygn. post. I/PN/082/2018/MS


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.


Część nr 1:

Budowa oświetlenia ulic w programie "Jaśniejszy Gdańsk" - edycja 2018 Etap 6.

1. Budowa oświetlenia placu sąsiedzkiego przy ul. Gdańskiej/Dworskiej w Gdańsku.

2. Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Gdańskiej. Dojście do przystanku tramwajowego ul. Dworskiej 35.


 1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 186 000,00.

 2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.


Oferta nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto PLN

Minimalny okres gwarancji

(36 miesięcy)

Warunki płatności

Termin wykonania zamówienia

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości liczonego od daty odbioru

1

Przedsiębiorstwo VOLFRAM

Mokrzycki Podgórski Spółka Jawna

ul. Swarzewska 16, 84-103 Łebcz

151 322,82

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

2

ELBUDREM

Józef Jarząbkowski i Andrzej Jarząbkowski Spółka Jawna

ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdańsk

190 314,79

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

3

Automix Energetyka sp. z o.o.

ul. Narwicka 21C, 80-557 Gdańsk

140 165,27

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

4

Konsorcjum

Lider: ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski

ul. Myśliwska 17/2, 80-126 Gdańsk


Partner Konsorcjum: MAREL Marcin Szczęsny

ul. Piecewska 35/102

80-288 Gdańsk


adres do korespondencji:

ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski

Budynek Instytutu Łączności, II piętro, pok.102

ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk

150 000,00

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

5

MHB Polska sp. z o.o.

ul. Północna 1B

81-029 Gdynia

adres do korespondencji:

81-244 Gdynia ul. Zakręt do Oksywia 16

148 941,52

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

6

Energa Oświetlenie sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17/19

81-855 Sopot

160 989,46

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiąceCzęść nr 2:

Budowa oświetlenia ulic w programie 'Jaśniejszy Gdańsk' - edycja 2018 Etap 6.

1. Budowa oświetlenia ul. Ciasnej/Malczewskiego oraz zieleńca w Gdańsku.

2. Budowa oświetlenia ul. Niedziałkowskiego.


 1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 412 000,00.

 2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.
Oferta nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto PLN

Minimalny okres gwarancji

(36 miesięcy)

Warunki płatności

Termin wykonania zamówienia

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości liczonego od daty odbioru

1

ELBUDREM

Józef Jarząbkowski i Andrzej Jarząbkowski Spółka Jawna

ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdańsk

350 863,18

Zgodnie z SIWZ

o 24miesiące

2

Automix Energetyka sp. z o.o.

ul. Narwicka 21C, 80-557 Gdańsk

430 397,30

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

3

Konsorcjum

Lider: ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski

ul. Myśliwska 17/2, 80-126 Gdańsk


Partner Konsorcjum: MAREL Marcin Szczęsny

ul. Piecewska 35/102

80-288 Gdańsk


adres do korespondencji:

ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski

Budynek Instytutu Łączności, II piętro, pok.102

ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk

350 000,00

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

4

MHB Polska sp. z o.o.

ul. Północna 1B

81-029 Gdynia

adres do korespondencji:

81-244 Gdynia ul. Zakręt do Oksywia 16

307 458,92

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

5

Energa Oświetlenie sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 17/19

81-855 Sopot

354 180,63

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiąceOgłoszenia powiązane:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500140610-N-2018 z dnia 20.06.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 538049-N-2018 z dnia 29.03.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    65.332 MB
 • SIWZ.pdf    6.269 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.306 MB
 • 2018-06-20_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf    0.29 MB
 • 2018-04-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.508 MB
 • 2018-03-29_Ogloszenie_o_zam_nr_538049-N-2018.pdf    0.429 MB