Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500126796-N-2018 z dnia 06.06.2018 r.
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 08.05.2018 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.05.2018 r.
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.04.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu_etap_IV.zip    37.559 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu_etap_III.zip    37.884 MB
 • Zal_nr_9.1_i_9.2_do_SIWZ-Wzory_Umow.pdf    32.58 MB
 • SIWZ.pdf    2.284 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.064 MB
 • 2018-04-24_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.234 MB
 • 2018-04-13_Ogloszenie_o_zam_nr_544990-N-2018.pdf    0.122 MB