Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

Tel. 58 320 51 00 fax. 58 320 51 05

e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Gdańsk, dnia 26.04. 2018r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. M/PN/097/2018/KW pod nazwą: "Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z reformy edukacji - etap I i etap II"


Część nr 2 zamówienia: "Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z reformy edukacji - ETAP II w budynkach 6 Szkół tj. w : Szkole Podstawowej Nr 15; Szkole Podstawowe Nr 17; Szkole Podstawowej Nr 39; Szkole Podstawowej Nr 82; Szkole Podstawowej Nr 83; w Szkole Podstawowej Nr 84 na terenie miasta Gdańska"
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.


Oferta z najniższą ceną w wysokości 2.284.590,08 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2.089.000,00 zł brutto, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny oferty.
Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 541443-N-2018 z dnia 06.04.2018 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1 z dnia 16.05.2018 r.
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.04.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    154.057 MB
 • SIWZ_cz_2.pdf    2.929 MB
 • SIWZ_cz_1.pdf    1.589 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.067 MB
 • 2018-04-17_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_z_zalacznikami.zip    1.509 MB
 • 2018-04-11_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.207 MB
 • 2018-04-06_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_541443-N-2018.pdf    0.172 MB