Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górce w ramach BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Za...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Pusty Staw - Stogi- sport, rekreacja i wypoczynek - BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pa...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy ...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego obiektu handlowo – usługowego przy ul. Stryjewskiego...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEŃ na odcinku 440 m w...
Aktualizacja: 2018-02-22


Budowa nowego obiektu handlowo – usługowego przy ul. Str...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska unieważniła postępowanie przetargowe z uwagi na to, że złożona w postępowaniu oferta z najniższą ceną (6 812 706,81 zł) przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w wysokości 4 244 000,00 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do wysokości oferowanej ceny ofertowej.


Jednocześnie informujemy, że Miasto planuje wyremontować pawilon handlowy. Prace remontowe wykonywać będzie Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. W ramach prac zostanie wymieniony i docieplony dach, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, naprawione zostaną również schody zewnętrzne. Wymieniona zostanie także instalacja elektryczna oraz grzewcza wraz z doprowadzeniem ciepłej wody do lokali. Koszt remontu to około 2 mln zł. Prace potrwają do końca 2018 roku

Aktualizacja 19.02.2018 r.


18 grudnia 2017 roku w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dzielnicy Gdańsk Stogi. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 4 244 000,00 zł ( ok. 4,2mln zł)

W terminie wyznaczonym przez DRMG wpłynęły trzy oferty:

1. Hartuna SP zo.o.
Drogowców 2
83-250 Skarszewy – na kwotę 7 677 145,56 zł

2. "B&W" Usługi ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska
Sikorskiego 2c
Pruszcz Gdański - na kwotę 7 557 781, 74 zł

3. Konsorcjum firm:

LIDER KONSORCJUM
F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańsk

Członek konsorcjum
Ekoinbud Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańsk – na kwotę 6 812 706,81 zł

Decyzja w sprawie możliwości realizacji zadania zostanie podjęta przez władze miasta.


Planowany do realizacji zakres zadania obejmował m.in.:

1) rozbiórkę istniejącego budynku handlowo- usługowego;
2) budowę nowego budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową;
3) przebudowę istniejącego zjazdu z ul. Zimnej i wewnętrznej drogi dojazdowej do nowego budynku;
4) wypożyczenie z dostawą i montażem kontenerów usługowych z zapleczem sanitarnym, przy ul. Stryjewskiego 12 wraz z budową infrastruktury technicznej i drogowej oraz zjazdu z ul. Stryjewskiego;
5) budowę przyłącza wod-kan i elektroenergetycznego dla obiektów kontenerowych przy ul. Stryjewskiego 12;
6) rozbiórkę i demontaż wszystkich elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu (w tym zwrot wypożyczonych kontenerów), wbudowanych i zainstalowanych na potrzeby funkcjonowania obiektów kontenerowych przy ul. Stryjewskiego 12 po przeniesieniu najemców do nowego budynku;
7) odtworzenie elementów środowiska terenu z przed przeprowadzonej inwestycji przy ul. Stryjewskiego z pozostawieniem nasadzeń zieleni.


Wizualizacje obiektu


   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... z dnia 2018-02-22
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 521928-N-2018 z dnia 2018-02-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500039687-N-2018 z dnia 2018-02-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski