Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grottgera, Bażyń...
Rozpoczęła się realizacja zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku

Zadanie ma na celu odwodnienie ul. Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku poprzez odprowadzenie wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, a następnie do przebudowywanego kanału kanalizacji deszczowej w ul. Wita Stwosza połączonego z istniejącym kanałem DN 800 w ul. Bażyńskiego oraz umożliwienie przyszłego odwodniania ul. Jasia i Małgosi oraz Kubusia Puchatka poprzez budowę w tych ulicach kawałka przyłącza kanalizacji deszczowej zakończonego studnią. Budowę i przebudowę wodociągu oraz wymianę przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego w ul. Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera oraz do węzła wodomierzowego zlokalizowanego na nieruchomościach prywatnych oraz w jednej nieruchomości w ul. Kubusia Puchatka.


Inwestycja obejmować będzie:

Etap 1:

a) budowa kanału deszczowego w ul. Bażyńskiego (odcinek od ul. Polanki do ul. Wita Stwosza, w ul. Grottgera (odcinek od ul. Bażyńskiego do ul. Kasprowicza) i w ul. Kasprowicza (odcinek od ul. Polanki do ul. Wita Stwosza);
b) budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grottgera, Bażyńskiego i Kasprowicza wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego oraz do węzła wodomierzowego zlokalizowanego na nieruchomościach prywatnych za wyjątkiem nieruchomości zlokalizowanych na działkach nr: 392, 372, 336, 335 i 311;
c) budowa przyłącza wodociągowego do posesji zlokalizowanej na działce 371 obręb 012 od istniejącej sieci wodociągowej w ul. Kubusia Puchatka;
d) budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Jasia i Małgosi oraz Kubusia Puchatka.

Etap 2:

a) budowa kanału deszczowego w ul. Grottgera (odcinek od ul. Kasprowicza do ul. Tetmajera i odcinek od ul. Tetmajera do ul. Orkana), w ul. Tetmajera (odcinek od ul. Polanki do ul. Wita Stwosza);
b) budowa kanału deszczowego w ul. Wita Stwosza (odcinek od ul. Tetmajera do istniejącej studni kd w ul. Wita Stwosza);
c) przebudowa kanału deszczowego w ul. Wita Stwosza (odcinek od istniejącej studni kd w ul. Wita Stwosza do ul. Bażyńskiego);
d) budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grottgera i Tetmajera wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego oraz do węzła wodomierzowego zlokalizowanego na nieruchomościach prywatnych za wyjątkiem nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 165 obręb 0012.

W ramach Etapu 1 i 2 prowadzone będą :

a) roboty ziemne, rozbiórkowe i demontażowe;
b) odtworzenie z przebudową nawierzchni jezdni i chodników z wjazdami na posesje w rejonie ulic Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Wita Stwosza wraz z odtworzeniem elementów środowiska również na działkach stanowiących własność prywatną oraz w ul. Jasia i Małgosi oraz Kubusia Puchatka;
c) usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, w tym zabezpieczenie sieci;
d) regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej;
e) zieleń, w tym zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy.

Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach POliŚ 2014-2020: „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk".


Etap 3:


a) budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Grottgera (odcinek od ul. Bażyńskiego do ul. Wita Stwosza).

Planowany termin zakończenia robót to maj 2019 r.


Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

Mapa poglądowa inwestycji

Aktualizacja 18.06.2018 r.

Wykonany został pierwszy etap budowy kanału deszczowego przy ul. Wita Stwosza. W trakcie realizacji prowadzone są prace przy ul. Bażyńskiego oraz zostały rozpoczęte roboty przy ul. Tetmajera dotyczące budowy kanalizacji deszczowej i wodociągowej.

Aktualizacja 16.05.2018 r.

Aktualnie na terenie budowy trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Wita Stwosza. Rozpoczęto również budowę kanalizacji deszczowej w ul. Bażyńskiego.


Aktualizacja, 19.04.2018 r.

Uwaga! We wtorek, 10.04.2018 ruszyły prace wzdłuż ul. Wita Stwosza. W związku z powyższym, 19.04. został wyłączony z ruchu pas jezdni na odcinku od ul. Bażyńskiego do ul. Tetmajera 9 (od strony Wrzeszcza). Ruch pojazdów odbywa się poszerzonym w tym celu chodnikiem i ścieżką rowerową. Taka organizacja ruchu potrwa przez co najmniej 2 miesiące. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem. Za utrudnienia przepraszamy, prosimy o zachowanie ostrożności.

Aktualizacja 10.04.2018 r.

Uwaga! We wtorek, 10.04.2018 ruszają prace wzdłuż ul. Wita Stwosza. W związku z powyższym, od godz. 9.00 zostanie wyłączony z ruchu chodnik i droga rowerowa (od strony ul. Grunwaldzkiej) na odcinku od ul. Bażyńskiego do ul. Tetmajera.Taka organizacja ruchu potrwa ok. tygodnia. Prace mają na celu wykonanie tymczasowego poszerzenia jezdni, którym poruszać się będą samochody, w czasie prac związanych z wykonaniem kanalizacji w osi jezdni. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem. Za utrudnienia przepraszamy, prosimy o zachowanie ostrożności.


Aktualizacja 28.02.2018 r.


28 lutego 2018 r. podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania z firmą EUROVIA POLSKA S.A. Na realizację zadania wykonawca ma czas do maja 2019 r.

Aktualizacja

19 grudnia 2017 roku odbyło się otwarcie ofert na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku". Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 11 mln złotych. Swoje oferty złożyły trzy firmy:

- EUROVIA Polska S.A., która zaproponowała za wykonanie zadania 11.270.271,81 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o., która zaproponowała za wykonanie zadania 12.419.310,00 zł
- Konsorcjum firm: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT” Marian Mielewczyk, która zaproponowała za wykonanie zadania 11.977.101,45 zł

Oferty są obecnie sprawdzane pod kątem formalno-prawnym.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski