Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górce w ramach BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Za...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Pusty Staw - Stogi- sport, rekreacja i wypoczynek - BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pa...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy ...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego obiektu handlowo – usługowego przy ul. Stryjewskiego...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEŃ na odcinku 440 m w...
Aktualizacja: 2018-02-22


Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Sz...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską.

Realizacja zamówienia obejmuje budowę trasy rowerowej, która stanowić będzie odcinek szlaku rowerowego o znaczeniu międzynarodowym R10 oraz Wiślanej Trasy Rowerowej R9. Przebiegać będzie częściowo po wydzielonych torach ruchu wzdłuż istniejących dróg a częściowo wzdłuż nowych ścieżek rowerowych, które będą pełniły rolę drogi serwisowej w tym:

- budowę wydzielonej drogi rowerowej;

- budowę obiektu mostowego nad Kanałem Rudniki w formie kładki dla rowerów;

- budowę przejazdu rowerowego przez ul. Tama Pędzichowską wraz z budową progów zwalniających dla pojazdów;

- budowę urządzeń organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome/;

- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej;

- przebudowę sieci gazowej;

- przebudowę sieci elektroenergetycznych.


Zakres rzeczowy zadania:

- roboty przygotowawcze;

- roboty rozbiórkowe;

- roboty ziemne;

- roboty drogowe w tym:
budowa trasy rowerowej o szer. 3,0 m.;budowa zjazdów, progów zwalniających;
wykonanie nakładek bitumicznych na istn. drogach;montaż oznakowania;

- roboty konstrukcyjne - budowa obiektu mostowego w formie kładki dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pojazdów służb komunalnych;

- przebudowa sieci gazowej;

- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej;

- przebudowa sieci elektroenergetycznych Sn 15kV.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec kwietnia 2018 r.ORIENTACJAAktualizacja 8.02.2018 r.

Aktualnie na budowie trwają prace przygotowawcze w rejonie przyszłej kładki rowerowej.
Aktualizacja 19.01.2018 r.

Jedyną spełniającą warunki ofertę złożyło konsorcjum firm: Lider konsorcjum: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. i Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT” Marian Mielewczyk. 10 stycznia podpisana została umowa na realizację robót. Zakończenie zadania planowane jest na kwiecień 2018 r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... z dnia 2018-02-22
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 521928-N-2018 z dnia 2018-02-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500039687-N-2018 z dnia 2018-02-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski