Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Przebudowa rowu R-3 w Gdańsku - dopływ Potoku Oruńskiego w rej...
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje się do realizacji zadania polegającego na przebudowie rowu R-3 w Gdańsku - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej.

Przebudowa rowu R-3 jest niezbędna do realizacji ważniejszych inwestycji w mieście.
Ma ona kluczowy wpływ na obecnie powstające w tym rejonie przedszkole modułowe
i szkołę przy ul. Jabłoniowej. Umożliwi również odprowadzenie wód opadowych z ul. Nowej Warszawskiej i Jabłoniowej oraz z rozpoczynającej się wkrótce budowy ul. Nowej Bulońskiej. Inwestycja przewiduje m.in.: regulację rowu, przebudowę koryta potoku Oruńskiego w rejonie ujścia rowu oraz przedłużenie kanalizacji deszczowej z ul. Nowej Bulońskiej Północnej do przebudowanego koryta rowu. Ponadto wykonana zostanie droga eksploatacyjna wzdłuż przedłużonego kanału deszczowego, a teren zostanie uporządkowany w zakresie zieleni.


Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in:

1) Roboty ziemne i przygotowawcze w tym. m.in.:
- roboty rozbiórkowe i demontażowe;
- roboty ziemne;
- zabezpieczenie wykopów;
2) Regulację rowu R-3 w tym m.in.:
- roboty ziemne;
-odwodnienie wykopów;
-budowle i umocnienia, mury oporowe;
- progi korekcyjne;
3) Kanalizację deszczową - przedłużenie z ul. Nowej Bulońskiej Północnej
4) Drogę technologiczną w tym m.in.:
- roboty ziemne, zabezpieczanie skarp i podbudowy;
- nawierzchnie i krawężniki;
- odtworzenie istniejących przejazdów;
5) Pielęgnację zieleni


Planowany termin realizacji zadania to listopad 2018 r.Mapy poglądowe inwestycji
Aktualizacja 13.04.2018 r.

11 kwietnia podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym BIMEL Sp. zo.o. z Pruszcza Gdańskiego. Na realizację zadania wykonawca ma czas do listopada 2018 r.

Aktualizacja 26.01.2018 r.

W terminie wyznaczonym przez DRMG wpłynęły cztery oferty:

1. "B&W" Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska
Sikorskiego 2c
83-000 Pruszcz Gdański - na kwotę 5 522 569, 62 zł
2. PRIM Sp. Zo.o.
Juliusza Słowackiego 38
80-001 Gdańsk – na kwotę 3 966 675, 77 zł

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EBUD" - Przemysłówka Sp. z o.o.
Biskupińska 11
85 - 375 Bydgoszcz - na kwotę 4 950 006,49 zł

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe BIMEL Sp. z o.o.
ul. F. Nowowiejskiego 22C
83-000 Pruszcz Gdański – na kwotę 3 758 388,00 zł

Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalno-prawnym.
Planowany termin realizacji zadania to listopad 2018 r.

Przypomnijmy, że w pobliżu inwestycji, przy ulicy Jabłoniowej powstaje Centrum Edukacyjne Jabłoniowa obejmujące szkołę i przedszkole. Obiekt szkolny obejmować będzie m.in.: salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią dostępną dla mieszkańców oraz kompleks boisk. Planowany termin otwarcia szkoły to wrzesień 2019 r. Obok szkoły realizowane jest również przedszkole modułowe z placem zabaw, miejscami parkingowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, z którego dzieci będą mogły korzystać z placówki już we wrześniu bieżącego roku. Dodajmy również, że w pierwszej połowie tego roku planowane jest rozpoczęcie budowy ul. Nowej Bulońskiej Północnej, dla której obecnie toczy się postępowanie przetargowe


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski