Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Przebudowa sali gimnastycznej w SP 86 przy ul. Wielkopolskiej
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na kompleksowej przebudowie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20. W ramach prac obiekt zostanie także wygłuszony, a konstrukcja dachu nad salą wzmocniona.

Remont uwzględniał będzie m.in.:

- naprawę tynków na ścianach
- malowanie ścian i sufitu oraz stalowych konstrukcji dachu
- wykonanie nowych gniazd dla słupków mocujących siatkę na boiskach
- wymianę nawierzchni sali gimnastycznej (parkiet drewniany zostanie zdemontowany)
- montaż paneli akustycznych na ścianach i suficie
- montaż nowych drzwi
- montaż nowych drabinek, koszy i rolet przeciwsłonecznych

W ramach inwestycji wyremontowana zostanie także sala korekcyjna, która zostanie wymalowana i zyska nowe wykładziny. Na miejscu pozostaną istniejące lustra i drabinki.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to lipiec 2018r.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadaniaAktualizacja, 05.06.2018 r.

Aktualnie trwają prace nad realizacją zadania. Wykonano malowanie sufitu oraz zamontowano panele dźwiękowe.
Remontowana jest równocześnie sala korekcyjna.Aktualizacja, 8.05.2018 r.

Na sali gimnastycznej w SP 86 trwają prace przygotowawcze. Skuwane są tynki na terenie głównej sali gimnastycznej i salki korekcyjnej. Trwa demontaż wyposażenia sali. Wkrótce wykonawca przystąpi do demontażu podłogi.Aktualizacja, 22.02.2018 r.


W środę, 22 lutego podpisano umowę na realizację robót polegających na przebudowie sali gimnastycznej. Wykonawca robót - firma REMBUD Krzysztof Paziewski- na realizację zadania ma czas do 3 lipca 2018 r.

Aktualizacja, 6.02.2018 r.

W przetargu na przebudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej w Gdańsku wybrano ofertę firmy REMBUD Krzysztof Paziewski. Umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie.

Aktualizacja, 26.01.2018 r.

W piątek, 26 stycznia poznaliśmy oferty złożone w przetargu na przebudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej w Gdańsku. Gmina Miasta Gdańska zamierza przeznaczyć na sfinansowanie prac 800 tys. złotych. W wyznaczonym terminie złożono cztery oferty:

1. ZAKŁAD BUDOWLANY Rafał Lehmann - 931.013,50 zł
2. ESM SYSTEMS Sp. z o.o. - 1.071.590,90 zł
3. P.B.E. ELBUD GDAŃSK S.A. - 833.940,00 zł
4. REMBUD Krzysztof Paziewski - 770.119,11 zł

Wybór wykonawcy nastąpi po przeanalizowaniu dokumentacji ofertowej.


.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski