Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosły...

Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z budową miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych przy ul. Gospody 6 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Na terenie objętym inwestycją pojawią się m.in: stoły do tenisa, gry w piłkarzyki i szachy. Ponadto zostanie wykonane ogrodzenie, a teren zostanie zagospodarowany w zakresie zieleni.

Inwestycja obejmować będzie:

1) roboty przygotowawcze : zerwanie istniejącej nawierzchni chodnikowej, wyrównanie terenu i wykonanie podłoża pod nowe
2) wykonanie nowej nawierzchni chodnikowej i betonowych krawężników
3) dostawę i montaż urządzeń i elementów małej architektury tj:
- stół do tenisa stołowego
- stół do gry w piłkarzyki
- stół do gry w szachy z ławkami
- ławki stalowo-drewniane
- kosz na odpady
- stojaki rowerowe
- słupki stalowe
4) wykonanie ogrodzenia terenu
5) nasadzenia i pielęgnację zieleni.

Prace potrwają ok. dwa miesiące


Widok przed rozpoczęciem realizacji robót

Aktualizacja, 13.06.2018 r.

Aktualnie prowadzone są prace wykończeniowe związane z zakończeniem zadania.Aktualizacja, 22.05.2018 r.

Zakończono układanie chodników. Rozpoczęto humusowanie terenu, w tym zakładanie trawników oraz nasadzenia zieleni. W następnym etapie wykonawca przystąpi do ogrodzenia terenu


Aktualizacja, 8.05.2018 r.

Wykonawca przystąpił do prac przy budowie miejsca rekreacji przy ul. Gospody. Obecnie trwają prace przy układaniu nowej nawierzchni ciągów pieszych. Po zakończeniu tych prac rozpocznie się montaż urządzeń.Aktualizacja, 10.04.2018r.

Przetarg na realizację zadania wygrała firma Zakład Budowlany Rafał Lehmann, z którą podpisano umowę. Niebawem wykonawcy zostanie przekazany teren budowy. Prace mają zakończyć się do końca czerwca.

Aktualizacja

W 2017 roku dla tego zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nie było możliwe, ponieważ w pierwszym postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty, natomiast oferta złożona w drugim postępowaniu przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację robót.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski