Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-05-28


W przygotowaniu:
"Modernizacja ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do ul....
Aktualizacja: 2018-05-28


W przygotowaniu:
Modernizacja ul. Trakt Konny na odcinku od ulicy Smoluchowskiego do uli...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-28


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa układu drogowego od ul. Srebrnej od ul. Niepołomickiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-05-25


Realizowane:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2018-05-25


Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodo...
Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z budową ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożliwiającego dojście i dojazd do Domu Kultury Tybetańskiej w Gdańsku w ramach zadania - Dom Kultury Tybetańskiej – droga dojazdowa + miejsca postojowe w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Inwestycja obejmować będzie m.in.:

a) roboty rozbiórkowe nawierzchni, elementów ulic
b) roboty ziemne
c) roboty drogowe, w tym:
-podbudowy pod nawierzchnie
-budowę nowej nawierzchni
-budowę elementów ulic
- budowę chodników
d) wykonanie kanalizacji deszczowej,
e) przebudowę oświetlenia, w tym:
-montaż nowych słupów wraz z oprawami
-montaż nowych tras kablowych zasilających oprawy,
-wykonanie uziemienia.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2018 r.


Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania


Aktualizacja, 23.05.2014 r.

Rozpoczęły się roboty związane z realizacją zadania. Wykopy pod studnią oraz przygotowywanie kanalizacji deszczowej.


Aktualizacja, 10.04.2014 r.

Przetarg na realizację zadania wygrała firma Usługi Ogólnobudowlane „SZELBRUK” Piotr Szela, z którą podpisano umowę. Niebawem wykonawcy zostanie przekazany teren budowy. Prace mają zakończyć się do końca czerwca.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500118448-N-2018 z dnia 2018-05-28
"Realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Strz... 564326-N-2018 z dnia 2018-05-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500117758-N-2018 z dnia 2018-05-25
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski