Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-05-28


W przygotowaniu:
"Modernizacja ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do ul....
Aktualizacja: 2018-05-28


W przygotowaniu:
Modernizacja ul. Trakt Konny na odcinku od ulicy Smoluchowskiego do uli...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-28


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa układu drogowego od ul. Srebrnej od ul. Niepołomickiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-05-25


Realizowane:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2018-05-25


Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowi...

Ogłosiliśmy przetarg na remont kaplicy znajdującej się na terenie Cmentarza Łostowickiego w Gdańsku. Inwestycja dotyczy „starego” obiektu, który został wybudowany w latach 70-tych i wymaga modernizacji. Celem inwestycji jest połączenie istniejącej kaplicy z rozbudowanym w latach 2015-2016 skrzydłem północnym w spójną pod względem funkcjonalnym i estetycznym całość.

Prace odbywać się będą zarówno wewnątrz budynku, jak i w otoczeniu budynku. Inwestycja przewiduje przebudowę pomieszczeń, wymianę dźwigu towarowego, przebudowę instalacji wewnętrznych. Obiekt zostanie ocieplony, wymienione zostaną także drzwi i okna. Modernizację przejdzie również teren przy kaplicy. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowany zostanie chodnik oraz plac przed kaplicą, gdzie pojawią nowe ławki.

Przewidziano budowę nowych schodów zewnętrznych od strony południowej. W ramach remontu zostanie wykonany łącznik pomiędzy istniejącą kaplicą, a zrealizowanym w latach ubiegłych skrzydłem północnym, gdzie podczas realizacji inwestycji odbywać się będą nabożeństwa. Prace mają zostać tak zaplanowane, by roboty budowlane nie zakłócały ceremonii pogrzebowych.

Otwarcie ofert w przetargu na remont kaplicy przewidziane jest na 1 marca. Prace mają potrwać siedem miesięcy od momentu podpisania umowy. W imieniu Gminy Miasta Gdańska, inwestycję koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500118448-N-2018 z dnia 2018-05-28
"Realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Strz... 564326-N-2018 z dnia 2018-05-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500117758-N-2018 z dnia 2018-05-25
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski