Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górce w ramach BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Za...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Pusty Staw - Stogi- sport, rekreacja i wypoczynek - BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pa...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy ...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego obiektu handlowo – usługowego przy ul. Stryjewskiego...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEŃ na odcinku 440 m w...
Aktualizacja: 2018-02-22


Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowi...

Ogłosiliśmy przetarg na remont kaplicy znajdującej się na terenie Cmentarza Łostowickiego w Gdańsku. Inwestycja dotyczy „starego” obiektu, który został wybudowany w latach 70-tych i wymaga modernizacji. Celem inwestycji jest połączenie istniejącej kaplicy z rozbudowanym w latach 2015-2016 skrzydłem północnym w spójną pod względem funkcjonalnym i estetycznym całość.

Prace odbywać się będą zarówno wewnątrz budynku, jak i w otoczeniu budynku. Inwestycja przewiduje przebudowę pomieszczeń, wymianę dźwigu towarowego, przebudowę instalacji wewnętrznych. Obiekt zostanie ocieplony, wymienione zostaną także drzwi i okna. Modernizację przejdzie również teren przy kaplicy. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowany zostanie chodnik oraz plac przed kaplicą, gdzie pojawią nowe ławki.

Przewidziano budowę nowych schodów zewnętrznych od strony południowej. W ramach remontu zostanie wykonany łącznik pomiędzy istniejącą kaplicą, a zrealizowanym w latach ubiegłych skrzydłem północnym, gdzie podczas realizacji inwestycji odbywać się będą nabożeństwa. Prace mają zostać tak zaplanowane, by roboty budowlane nie zakłócały ceremonii pogrzebowych.

Otwarcie ofert w przetargu na remont kaplicy przewidziane jest na 1 marca. Prace mają potrwać siedem miesięcy od momentu podpisania umowy. W imieniu Gminy Miasta Gdańska, inwestycję koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... z dnia 2018-02-22
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 521928-N-2018 z dnia 2018-02-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500039687-N-2018 z dnia 2018-02-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski