Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Kładka pieszo - rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wyso...

Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z budową kładki pieszo -rowerowej nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Złożony wniosek zakłada budowę kładki o wymiarach 13x2m o konstrukcji żelbetowej oraz połączenie kładki z istniejącymi ścieżkami pieszo-rowerowymi. Aktualnie mieszkańcy osiedli nad Kanałem Raduni, w okolicy ośrodka jeździeckiego Lipce mają utrudniony dostęp do przystanków komunikacji miejskiej w kierunku centrum Gdańska. Natomiast mieszkańcy Chełmu nie mogą sobie skrócić drogi przechodząc przez Kanał Raduni i park, ponieważ dojście do niego znajduje się dopiero przy Przedszkolu nr 24. Głównym założeniem inwestycji jest ułatwienie mieszkańcom dzielnicy Orunia- Św.Wojciech- Lipce i Chełmu korzystania z terenu parku i komunikacji miejskiej.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo zakres realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Widok przed realizacją zadania

Aktualizacja 12.04.2018 r.


9 kwietnia podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania z firmą – Atelier Harmoza Sp. zo.o. z Gdyni. Na opracowanie dokumentacji wykonawca ma czas do sierpnia 2018 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski