Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu...
Realizujemy zadanie - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku, przy ul. Czyżewskiego 31.

Inwestycja polegać będzie m.in. na :

• Rozbiórce wiaty o konstrukcji stalowej
• Budowie ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego wyposażonego w urządzenia sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44 x 23 m
• Budowie stanowisk siłowni zewnętrznej z wyposażeniem w urządzenia rekreacyjne
• Budowie prefabrykowanego muru oporowego
• Budowie ciągu komunikacyjnego i pieszego
• Przebudowie schodów terenowych
• Budowie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym
• Przebudowie wodociągu
• Budowie oświetlenia z zasilaniem
• Budowie monitoringu wizyjnego z rozbudową monitoringu szkoły
• Przebudowie ogrodzenia
• Montażu elementów małej architektury
• Odtworzeniu elementów środowiska
• Montażu urządzeń sportowych i rekreacyjnych

Planowany termin zakończenia realizacji robót to wrzesień 2018 r.


Mapa poglądowa inwestycjiAktualizacja, 11.06.2018 r.

Rozpoczęły się prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego. Aktualnie prowadzone są prace ziemne związane z niwelacją gruntu wraz z wycinką drzew i krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją.
Aktualizacja, 9.05.2018 r.

25 kwietnia podpisano umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku, przy ul. Czyżewskiego 31. Wykonawca robót - firma Elsik Sp z.o.o ma zrealizować inwestycję do końca września 2018 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski