Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-03-23


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2018-03-23


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją i zbiornikiem retencyjnym Oso...
Aktualizacja: 2018-03-23


Realizowane:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka
Aktualizacja: 2018-03-22


Realizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-03-22


Zmiany Organizacji Ruchu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-03-22


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiana organizacji ruchu na ul. Starogardzkiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-03-22


W przygotowaniu:
Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej wra...
Aktualizacja: 2018-03-22


Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego w ramach zagospodarow...
Przygotowujemy się do realizacji zadania - Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego w ramach zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 84 w Gdańsku ul. Otomińska72.

Inwestycja polegać będzie m.in. na:

• Rozbiórce koszy do koszykówki oraz bramek
• Rozbiórce istniejącego dojazdu do boiska
• Wykonaniu drogi dojazdowej do boiska szer. 3 m.
• Budowie ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego wyposażonego w urządzenia sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38 x 24 m
• Budowie ogrodzenia panelowego wys. 4 m
• Budowie ciągu komunikacyjnego i pieszego
• Budowie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym
• Budowie oświetlenia
• Budowie monitoringu wizyjnego
• Montażu elementów małej architektury
• Odtworzeniu elementów środowiska


Planowany termin realizacji zadania to sierpień 2018


Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie... 535764-N-2018 z dnia 2018-03-23
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-03-23
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ... z dnia 2018-03-23
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski