Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jez...
Aktualizacja 28.05.2018 r.

Uwaga kierowcy! Zmiany na ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku!

W związku z trwającym remontem ulicy Jaśkowa Dolina tzw. „trzeciej jezdni” w poniedziałek 28.05.2018 r. planowane jest zamknięcie parkingu przy ul. Jaśkowa Dolina tzw. „trzeciej jezdni” na odcinku od pierwszego wjazdu ul. Wileńskiej do końca odcinka robót. Ponadto zostanie otwarta dla ruchu ul. Jaśkowa Dolina tzw. „trzecia jezdnia” na odcinku od skrzyżowania z ul. Nałkowskiej do pierwszego wjazdu ul. Wileńskiej (odcinek ok. 160 m). Taka organizacja planowo potrwa do końca realizacji zadania. Za niedogodności związane z realizacją robót przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności.


Aktualizacja, 2.05.2018 r.

Uwaga kierowcy! Zmiany na ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku!

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnego etapu remontu ulicy Jaśkowa Dolina tzw. „trzeciej jezdni” w poniedziałek 07.05.2018 r. planowane jest zamknięcie odcinka od zjazdu z ulicy Wileńskiej do ulicy Nałkowskiej. Otwarty zostanie fragment od zjazdu z ulicy Piecewskiej do skrzyżowania z ulicą Nałkowskiej (odcinek ok. 200 m). Ten odcinek jezdni będzie dwukierunkowy. Taka organizacja ruchu planowo potrwa do 30.05.2018 r.
***

Uwaga kierowcy! Zmiany na ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku!

W związku z rozpoczęciem prac związanych z remontem ulicy Jaśkowa Dolina tzw. „trzeciej jezdni” w poniedziałek 26.03.2018 r. planowane jest zamknięcie ulicy na odcinku od zjazdu z ulicy Piecewskiej do skrzyżowania z ulicą Nałkowskiej (odcinek ok. 200 m). W związku z powyższym odcinek od zjazdu z ulicy Wileńskiej do ulicy Nałkowskiej będzie odcinkiem dwukierunkowym. Taka organizacja ruchu planowo potrwa do 5.05.2018 r.

Przypomnijmy, że ta jednokierunkowa droga przebiega równolegle do zasadniczej jezdni Jaśkowej Doliny od wysokości ul. Piecewskiej do Wileńskiej. Fragment ulicy objęty inwestycją umożliwia dojazd do znajdujących się w pobliżu bloków mieszkaniowych oraz obiektów handlowych. Odcinek jest aktualnie w nienajlepszym stanie technicznym i wymaga remontu. Realizowana inwestycja w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców.

Zadanie obejmuje: remont chodników, ułożenie nowych warstw asfaltowych jezdni, modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie nowego oznakowania i progów zwalniających oraz pielęgnację zieleni.

Dodajmy, że 19 grudnia 2017 roku podpisano umowę na realizację zadania. Przetarg wygrała firma Skanska S.A. z Warszawy. Koszt inwestycji to ok. 1,1 mln zł. Jeżeli wszystko przebiegać będzie zgodnie z planem prace zakończą się w lipcu 2018 r.

Za niedogodności związane z realizacją robót przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem.   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski