Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-05-28


W przygotowaniu:
"Modernizacja ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do ul....
Aktualizacja: 2018-05-28


W przygotowaniu:
Modernizacja ul. Trakt Konny na odcinku od ulicy Smoluchowskiego do uli...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-28


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa układu drogowego od ul. Srebrnej od ul. Niepołomickiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-05-25


Realizowane:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2018-05-25


Modernizacja tarasu i sanitariatów w Przedszkolu nr 73 w Gdańs...
Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z modernizacją tarasu i sanitariatów w Przedszkolu nr 73 przy ul. Czajkowskiego.

Zadanie obejmować będzie m.in.:

a) roboty budowlane, sanitarne i elektryczne wynikające z wykonania odnowienia dwóch pomieszczeń sanitarnych (pater i Ip.) dla dzieci o pow. łącznej ok. 32 m2 oraz pomieszczenia WC dla personelu o pow. ok. 2 m2
b) roboty budowlane związane z odnowieniem pomieszczeń dwóch sal dydaktycznych w tym:
- roboty tynkarsko-malarskie,
- cyklinowanie i lakierowanie posadzek,
- wymiana na nowe osłon grzejnikowych- ok. 19 m2,
c) zewnętrzne roboty budowlane związane z wykonaniem remontu tarasu w tym:
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony tarasu,
- wykonanie na nowym podłożu nawierzchni tarasu z płyt chodnikowych ( pow. ok. 100 m2 )
- wykonanie nowej okładziny schodów z płytek klinkierowych i balustrad schodowych,
- demontaż i montaż nowej studni rewizyjnej wraz z włączeniem instalacji do kanalizacji deszczową istniejącej

Planowany termin realizacji zadania to sierpień 2018 r.


Mapa poglądowa inwestycji   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500118448-N-2018 z dnia 2018-05-28
"Realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Strz... 564326-N-2018 z dnia 2018-05-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500117758-N-2018 z dnia 2018-05-25
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski