Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizacja siłowni, placu zabaw, stacji crossfit przy ul. Kros...
Przygotowujemy się do realizacji zadania polegającego na wykonaniu siłowni, placu zabaw, stacji crossfit przy ul. Krosnej w Gdańsku. W chwili obecnej teren jest częściowo zagospodarowany. Znajdują się na nim alejki i istniejące stare urządzenia zabawowe.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmować będzie:

A. Prace ziemne
B. Prace demontażowe
C. Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej typu fitness,
D. Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni typu street workout
E. Dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw,
F. Dostawę wraz z montażem elementów małej architektury
G. Prace porządkowe

Planowany termin zakończenia realizacji zadania – listopad 2018


Mapa poglądowa

Widok przed realizacją zadania

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski