Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni obejmu...
W Parku Oliwskim niebawem rozpocznie się przebudowa oranżerii, szklarni i budynku socjalno-technicznego. Prace, oprócz zabezpieczenia zabytkowych obiektów przed degradacją i poprawą stanu technicznego, wyeksponują wartości kulturowe obiektów.

Oranżeria zostanie przebudowana, by móc jeszcze lepiej wyeksponować znajdujące się w niej rośliny. W tym celu renowację przejdą nadproża. Pojawią się także nowe okna. W oranżerii znajdować się będzie przestrzeń przeznaczona na kawiarnię oraz pomieszczenie, które może zostać wykorzystane na sale konferencyjną lub dydaktyczną. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Dlatego też zostanie zamontowana winda, która ułatwi poruszanie się po obiekcie.

Przebudowę przejdzie także budynek socjalno-techniczny, który dedykowany będzie pracownikom parku. Znajdować się w nim będzie m.in. zaplecze socjalne, pomieszczenia węzła cieplnego i kotłowni. W obiekcie przewidziano również ogólnodostępne toalety.

Dodatkowo remontowana będzie również szklarnia, w której prowadzona będzie hodowla, przechowywanie i pielęgnacja roślin. Szklarnia i budynek socjalno-techniczny zostaną częściowo rozebrane i odbudowane według nowego projektu. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się uporządkowanie placu dookoła inwestycji, w tym wykonanie ścieżek spacerowych i kilku latarni. Zaplanowano także montaż kamer monitoringu. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane przy pełnej dostępności parku dla zwiedzających. Z możliwości zwiedzania parku będzie wykluczony jedynie kompleks palmiarni.

Termin zakończenia realizacji to 14 miesięcy od momentu podpisania umowy.


Poniżej wizualizacje obiektów
Widok przed realizacją zadania   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski