Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowe zagospodar...


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę na opracowanie opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ul. Gościnnej i skwer/park przy ul. Związkowej z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem następujący obszar:
1. skwer przy ul. Gościnnej:
-opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Gościnną a torami kolejowymi,
- realizację ścieżek pieszych jako szkieletu funkcjonalno-przestrzennego skweru,
- rewaloryzację zieleni, nasadzenia nowej zieleni,
- montaż małej architektury,
- urządzenie terenu dla imprez plenerowych - fragment utwardzonego terenu, wyposażenie w śmietniki, toaletę publiczną,
- doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, oświetlenie, monitoring).

2. skwer/park przy ulicy Związkowej:
- opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania skweru przy ul. Związkowej,
- realizacja ścieżek pieszych jako szkieletu funkcjonalno-przestrzennego skweru,
- montaż oświetlenia i monitoringu (w szczególności na trasie do przejścia podziemnego),
- rewaloryzacja zieleni, nasadzenia nowej zieleni,
- montaż małej architektury.

Umowa na realizację zadania została podpisana 5 czerwca. Termin zakończenia prac nad opracowaniem przewidziano na koniec 2018 r.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski