Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z remontem ulicy Pagórkowej w Gdańsku. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku w dzielnicy Ujeścisko- Łostowice, działki nr 49, 140/4, 144/2, 151/5, 139/5, 141, 143 obręb 063.

Inwestycja obejmować będzie:

- prace rozbiórkowe
- roboty ziemne - korytowanie
- wykonanie podbudowy, oporników betonowych
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- wykonanie pobocza, umocnienie skarp płytami
- wykonanie bariery ochronnej

Planowany termin zakończenia realizacji zadania – sierpień 2018


Mapa poglądowa


Aktualizacja 11.07.2018 r

Przetarg na wykonanie pierwszego etapu remontu ul. Pagórkowej rozstrzygnięty. 5 lipca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację pierwszego etapu remontu ul. Pagórkowej w Gdańsku. Umowa z wyłonioną w postępowaniu przetargowym firmą DROGOMOST podpisana zostanie w połowie lipca, po dopełnieniu wszystkich formalności. W ramach zadania na objętym remontem fragmencie ulicy Pagórkowej, o długości ok. 388 m, wymieniona zostanie istniejąca nawierzchnia na nawierzchnię z kostki betonowej. Realizacja inwestycji przewiduje także profilowanie fragmentu skarp wraz z umocnieniem betonowymi płytami ażurowymi oraz budowę stalowych barier drogowych. Wykonawca robót na realizację zadania ma czas do końca sierpnia br
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski