Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-05-28


W przygotowaniu:
"Modernizacja ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do ul....
Aktualizacja: 2018-05-28


W przygotowaniu:
Modernizacja ul. Trakt Konny na odcinku od ulicy Smoluchowskiego do uli...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-28


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa układu drogowego od ul. Srebrnej od ul. Niepołomickiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-05-25


Realizowane:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2018-05-25


Zagospodarowanie terenu Pasa Nadmorskiego na terenie przy zbio...

Przedsięwzięcie dotyczyło zagospodarowania terenu zieleni publicznej w Gdańsku przy zbiornikach wody ulicy Piastowskiej w Gdańsku. Od strony północnej graniczącego z osiedlem mieszkaniowym „Pomeranka” wybudowanym w miejscu dawnej Jednostki Wojskowej, od strony wschodniej z ciągiem pieszym oraz drogą rowerową łączącą ul. Dąbrowszczaków z ul. Jantarową. Przed realizacja inwestycji był to teren nieurządzony, a na jego części zalegał gruz oraz śmieci. Jedynie od strony stawów znajdował się fragment ścieżki rowerowej prowadzący na istniejący mostek.


Inwestycja obejmowała:

 • oczyszczenie terenu z resztek budowlanych z wywozem na legalne wysypisko i utylizacją,
 • karczowanie drzew,
 • sadzenie drzew i krzewów iglastych,
 • sadzenie drzew i krzewów liściastych,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 • wykonanie nawierzchni żwirowej,
 • wykonanie krawężników betonowych wystających,
 • wykonanie obrzeży betonowych,
 • humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm,
 • montaż ławek A-1 (betonowo – drewnianych),
 • montaż śmietników stylowych S-1,
 • pielęgnacja zieleni.


Wykonawca:
WT BONSAI Sp. Z o.o., ul. Hausbrandta 29, 80-126 Gdańsk,
Rozpoczęcie - 11.10.2010 r.
Zakończenie procedury odbiorowej - 08.12.2010 r..

Stan obecny
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500118448-N-2018 z dnia 2018-05-28
"Realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Strz... 564326-N-2018 z dnia 2018-05-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500117758-N-2018 z dnia 2018-05-25
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski