Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górce w ramach BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Za...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Pusty Staw - Stogi- sport, rekreacja i wypoczynek - BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pa...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy ...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego obiektu handlowo – usługowego przy ul. Stryjewskiego...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEŃ na odcinku 440 m w...
Aktualizacja: 2018-02-22


Zagospodarowanie terenu Pasa Nadmorskiego na terenie przy zbio...

Przedsięwzięcie dotyczyło zagospodarowania terenu zieleni publicznej w Gdańsku przy zbiornikach wody ulicy Piastowskiej w Gdańsku. Od strony północnej graniczącego z osiedlem mieszkaniowym „Pomeranka” wybudowanym w miejscu dawnej Jednostki Wojskowej, od strony wschodniej z ciągiem pieszym oraz drogą rowerową łączącą ul. Dąbrowszczaków z ul. Jantarową. Przed realizacja inwestycji był to teren nieurządzony, a na jego części zalegał gruz oraz śmieci. Jedynie od strony stawów znajdował się fragment ścieżki rowerowej prowadzący na istniejący mostek.


Inwestycja obejmowała:

 • oczyszczenie terenu z resztek budowlanych z wywozem na legalne wysypisko i utylizacją,
 • karczowanie drzew,
 • sadzenie drzew i krzewów iglastych,
 • sadzenie drzew i krzewów liściastych,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 • wykonanie nawierzchni żwirowej,
 • wykonanie krawężników betonowych wystających,
 • wykonanie obrzeży betonowych,
 • humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm,
 • montaż ławek A-1 (betonowo – drewnianych),
 • montaż śmietników stylowych S-1,
 • pielęgnacja zieleni.


Wykonawca:
WT BONSAI Sp. Z o.o., ul. Hausbrandta 29, 80-126 Gdańsk,
Rozpoczęcie - 11.10.2010 r.
Zakończenie procedury odbiorowej - 08.12.2010 r..

Stan obecny
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... z dnia 2018-02-22
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 521928-N-2018 z dnia 2018-02-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500039687-N-2018 z dnia 2018-02-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski