Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górce w ramach BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Za...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Pusty Staw - Stogi- sport, rekreacja i wypoczynek - BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pa...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy ...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego obiektu handlowo – usługowego przy ul. Stryjewskiego...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEŃ na odcinku 440 m w...
Aktualizacja: 2018-02-22


Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie obiektu szkolnego w Kowalach. To pierwsza tego typu inwestycja edukacyjna, w której udział biorą trzy gminy zrzeszone w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny. Władze Gdańska, Kolbud i Pruszcza Gdańskiego w grudniu 2012 roku podpisały List Intencyjny w sprawie realizacji budowy wspólnej – metropolitalnej szkoły. Działka, na której powstanie szkoła (pow. ok. 1,56 ha), jest własnością gminy Kolbudy i mieści się przy skrzyżowaniu ul. Heliosa i Apollina w Kowalach - przy samej granicy z Gdańskiem nieopodal granicy z gminą Pruszcz Gdański.
Na koniec stycznia 2014 roku podpisana została „Umowa w sprawie przygotowania Przedsięwzięcia” obejmująca wszelkie czynności faktyczne i prawne mające na celu pozyskanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Zgodnie z podpisanym dokumentem DRMG była jednostką, która przygotowywała i prowadziła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W III kwartale 2015 DRMG otrzymała dokumentację projektową obejmującą projekt budowy szkoły, sali gimnastycznej, basenu oraz projekt zagospodarowania terenu.

W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie szkoła w skład której wejdzie budynek dydaktyczny i budynek sali gimnastycznej. Budowa obiektu będzie odbywała się etapowo. Planowany termin zakończenia I etapu budowy to 2018 rok.


Informacje szczegółowe dotyczące obiektu: Etap I

Obiekt składał się będzie z dwóch 3-kondygnacyjnych budynków A oraz B. Na terenie szkoły wykonane zostaną boiska sportowe – boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, tenis), bieżnia i skocznia do skoku w dal a także plac zabaw.

- budynek A – budynek dydaktyczny zespół szkolno-przedszkolny:
• przedszkole 5-oddziałowe (120 dzieci)
• pomieszczenia do nauki – 22 sal (550 dzieci)
• biblioteka środowiskowa z czytelnią dostępną dla mieszkańców dzielnicy
• świetlica
• pomieszczenia administracyjne
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne, gospodarcze, magazynowe, techniczne.

- bud. B – budynek sali gimnastycznej z aulą widowiskowo-konferencyjną,:
• sala gimnastyczna z możliwością podziału na dwie mniejsze
• sala pomocnicza do zajęć w-f, sala korekcyjna
• aula
• stołówka oraz kuchnia
• zespoły szatniowo-sanitarne
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne, gospodarcze, magazynowe, techniczne.

Zagospodarowanie terenu:
Na terenie inwestycji zlokalizowane będą drogi wewnętrzne oraz miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.Wokół budynków ustawione zostaną elementy małej architektury takie jak wiaty śmietnikowe, pergole przy placu zabaw, ławki typy parkowego, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wyposażenie placów zabaw, oświetlenie zewnętrzne terenu.

- bud. C – budynek basenu, Etap II
• hala basenowa z basenem o dł. 25 m (podział na strefę pływacką i rekreacyjną) oraz brodzikiem dla niepływających z atrakcjami wodnymi
• zespół szatniowo sanitarny
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne, gospodarcze, magazynowe, techniczne.

Wirtualny spacer po szkole w Kowalach. (kliknij w nazwę).Aktualizacja 8.02.2018 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace przy montażu okien i wykonywaniu elewacji.


Aktualizacja 9.01.2018 r.

Obecnie na terenie budowy ustawione zostały rusztowania, niebawem Wykonawca prac przystąpi do wykonywania elewacji oraz montażu okien. Wewnątrz budynku wykonywane są instalacje grzewcze.


Aktualizacja 7.12.2017 r.

7 grudnia odbyło się zawieszenie wiechy na Metropolitalnej Szkole w Kowalach. W uroczystości wzięli udział m.in. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Leszek Grombala - Wójt Gminy Kolbudy, Magdalena Kołodziejczak - Wójt Gminy Pruszcz Gdański, Dyrektor Naczelny DRMG - Włodzimierz Bartosiewicz, a także przedstawiciele firmy STRABAG, która jest wykonawcą robót.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z budową ścian zewnętrznych II piętra budynku dydaktycznego. Równolegle wykonywane są ścianki działowe na parterze i I piętrze obiektu. W trakcie realizacji są również prace związane z montażem instalacji sanitarnej oraz wentylacyjnej. Zamontowano już 2 z 3 płyt stropodachu. Wykonawca rozpoczął także wykonywanie instalacji wentylacji.


Aktualizacja 06.11.2017 r.
Na terenie budowy trwają prace związane z budową ścian zewnętrznych II piętra budynku dydaktycznego. Równolegle wykonywane są ścianki działowe na parterze i I piętrze obiektu. W trakcie realizacji są również prace związane z montażem instalacji sanitarnej oraz wentylacyjnej.Aktualizacja 11.10.2017 r.

Równolegle do prac przy budowie stropu nad I piętrem, wykonywana jest izolacja termiczna fundamentów wokół budynku.Aktualizacja 4.10.2017 r.

Obecnie na części A bryły budynku (część dydaktyczna) wykonywany jest strop nad I piętrem. Trwa murowanie ścianek działowych, wykonywane są również drobne prace na zewnątrz obiektu.


Aktualizacja 23.08.2017 r.


Aktualnie na terenie budowy zakończono już prace związane z murowaniem ścian parteru, w części ułożono również strop nad parterem. Wykonawca przystąpił do murowania ścian I piętra, jednocześnie trwają prace polegające na wykonywaniu warstw pod posadzki na gruncie (parter) - izolacja przeciw-wodna oraz płyta betonowa konstrukcyjna.
Aktualizacja 03.08.2017 r.

Na terenie budowy trwa wykonywanie ścian zewnętrznych oraz klatki schodowej budynku A.
Równolegle trwają prace z uzbrojeniem terenu wraz ze stabilizacją gruntu pod budynek B.Aktualizacja 13.07.2017 r.

Wykonawca robót przystąpił do wykonywania ścian zewnętrznych budynku oraz klatki schodowej. Równolegle trwają prace z uzbrojeniem terenu oraz ze stabilizacją gruntu pod budynek B. W środę z kontrolną wizytą na terenie budowy był Dyrektor Naczelny DRMG Włodzimierz Bartosiewicz.

Aktualizacja 26.06.2017 r.

Obecnie na terenie budowy zakończono wykonywanie ław fundamentowych. Wykonawca przystąpił do wykonywania ścian fundamentowych oraz wymiany gruntu pod budynek B.Aktualizacja 2.06.2017 r.

Obecnie na terenie budowy szkoły sukcesywnie trwają prace związane z wykonywaniem wykopów, zbrojeniem oraz fundamentowaniem ław.

Aktualizacja 12.05.2017 r.

Na terenie inwestycji trwa karczowanie krzewów oraz mobilizacja budowy tj. przygotowywanie i organizacja terenu, zaplecza budowy a także wyznaczenie dróg dojazdowych.


Aktualizacja 28.04.2017 r.

Pierwsza łopata pod budowę Szkoły oficjalnie wbita!!! To ważny moment dla trzech gmin. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz razem z wójtami Magdaleną Kołodziejczak i Leszkiem Grombalą oraz przewodniczącymi rady miasta oraz rad gmin wbili pierwsze łopaty na budowie szkoły metropolitalnej w Kowalach, która posłuży dzieciom i rodzicom z gmin Kolbudy, Gdańsk i Pruszcz Gdański. Zgodnie z harmonogramem budowy pierwszy dzwonek zadzwoni w niej 1 września 2018 r.
Aktualizacja 20.04.2017 r.

W dniu 19 kwietnia 2017 r., Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu trzech gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny - obecnie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, podpisała umowę z Liderem konsorcjum - STRABAG Sp. z o.o. Pruszków, na budowę pierwszej w Polsce Metropolitalnej Szkoły zlokalizowanej przy ul. Apollina w Kowalach. Przekazanie placu budowy wykonawcy planowane jest na piątek, 21 kwietnia, a od przyszłego tygodnia ruszą pierwsze prace związane miedzy innymi z makroniwelacja terenu i usunięciem niskiej roślinności. Szkoła gotowa będzie na 1 września 2018 r.

Aktualizacja 07.04.2017 r.


W czwartek, 6 kwietnia 2017 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu trzech gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny, ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu na budowę Metropolitalnej Szkoły Podstawowej w Kowalach. Po weryfikacji dokumentów, na podstawie przyjętych kryteriów, największą liczbę punktów uzyskało konsorcjum firm: Lider: STRABAG Sp. z o.o. Pruszków i Partner: Strabag A.G. Spittal an der Drau. Umowa na realizację robót podpisana zostanie po uprawomocnieniu informacji o wyborze - w drugiej połowie kwietnia. Szkoła gotowa będzie na 1 września 2018 r.


Aktualizacja

31.03.2017 podpisany został aneks do umowy określający udział poszczególnych stron w przedsięwzięciu.

Udział został określony procentowo:

35,19% - Gmina Kolbudy
27,49% - Gmina Pruszcz
37,32% - Gmina Gdańsk

Aktualizacja 10.03.2017 r.

W piątek 10 marca w siedzibie DRMG otwarte zostały oferty złożone na budowę Metropolitalnej Szkoły w Kowalach. W wyznaczonym terminie oferty złożyło trzech wykonawców.

Ceny ofert kształtowały się następująco:

1) ERBUD SA z Warszawy – 40 739 196 zł brutto
2) Konsorcjum firm: Lider: STRABAG Sp. z o.o. Pruszków Partner: Strabag A.G. Spittal an der Drau – 35 597 745, 18 zł brutto
3) Konsorcjum firm: Lider: Mostostal Warszawa S.A. Partner: Acciona Infraestructuras S.A. Madryt – 37 498 155, 73 zł brutto

Wszystkie oferty zostaną zweryfikowane pod względem formalno-prawnym.


Aktualizacja 24.01.2017 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła pierwszy etap przetargu na budowę Metropolitalnej Szkoły w Kowalach polegający na weryfikacji trzynastu złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Komisja przetargowa wyłoniła pięć firm, które uzyskały największą liczbę punktów. Wybrani wykonawcy zostaną zaproszeni do drugiego etapu postępowania - składania ofert cenowych.
Najwięcej punktów na podstawie przyjętych kryteriów uzyskały firmy:
1) Budimex S.A. z Warszawy
2) ERBUD SA z Warszawy
3) SKANSKA S.A. z Warszawy
4) Konsorcjum firm: Lider: STRABAG Sp. z o.o. Pruszków Partner: Strabag A.G. Spittal an der Drau,
5) Konsorcjum firm: Lider: Mostostal Warszawa S.A. Partner: Acciona Infraestructuras S.A. Madryt
Wybrani oferenci na przygotowanie i dostarczenie ofert cenowych będą mieli czas do 3 marca 2017 r.

Aktualizacja 1.02.2017 r.

W dniu 23 grudnia złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W wyznaczonym terminie wnioski złożyło trzynastu Wykonawców. Po weryfikacji wniosków, wszyscy Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów, w wyznaczonym terminie do 27 stycznia 2017 r. Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane przez komisję przetargową i tylko pięć wybranych firm (z największą liczbą punktów według przyjętych kryteriów), zostanie zaproszonych do składania ofert przetargowych. Dalej wybrani Wykonawcy na złożenie ofert przetargowych będą mieli 30 dni od daty przekazania zaproszeń. Zawarcie umowy możliwe będzie po upływie 10 dni od daty otwarcia ofert przetargowych.

Aktualizacja 15.12.2016 r.

23 listopada br. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg w formie ograniczonej na budowę szkoły w Kowalach. Wykonawcy na złożenie wniosków mają czas do 23 grudnia br.

Aktualizacja 30.09.2016 r.

Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przetarg na budowę szkoły w Kowalach będzie miał formę ograniczoną co oznacza, że wykonawcy najpierw złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostaną zaproszone do składania ofert przetargowych. Po weryfikacji złożonych wniosków, wybrani Wykonawcy na złożenie ofert przetargowych będą mieli min. 30 dni.


Aktualizacja 12-11-2015 r.

Aktualnie pozyskiwane są wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Aktualizacja 14-11-2014

13 listopada w gdańskiej Pozytywnej Szkole Podstawowej przy ul. Azaliowej 18, podpisana została umowa pomiędzy trzema gminami, które razem wybudują szkołę w Kowalach. Będzie to wspólna inwestycja oświatowa Kolbud, Pruszcza Gdańskiego i Gdańska. Podpisana umowa określa szczegóły realizacji tego przedsięwzięcia. Liderem, który będzie koordynował zadania dotyczące inwestycji jest Gmina Kolbudy, a udział poszczególnych stron w przedsięwzięciu został określony procentowo w zależności od liczby uczniów pochodzących z danej gminy tj. :

40% - Gmina Kolbudy
30% - Gmina Pruszcz
30% - Gmina Gdańsk

Miasto Gdańsk jako wkład własny do umowy wnosi m.in. dokumentację projektową (w oparciu o projekt szkoły w Kokoszkach), zadba także o umowy przyłączeniowe z gestorami sieci. Dodatkowym wkładem Gdańska będzie również nowoczesny system sterowania oświetleniem i ogrzewaniem. Realizację inwestycji w imieniu trzech gmin poprowadzi Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Dokument przy udziale Włodzimierza Bartosiewicza - Dyrektora Naczelnego DRMG, uroczyście podpisali: Magdalena Kołodziejczak – Wójt Gminy Pruszcz Gdański, Leszek Grombala – Wójt Gminy Kolbudy i Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi ok. 32 mln zł, a zakończenie budowy planowane jest w 2018 roku.
Aktualizacja 18.08.2014 r.

Do przetargu dotyczącego adaptacji projektu szkoły przystąpiło 4 Wykonawców. Największą liczbę punktów (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium uzyskała firma Krzysztof Janus Archimedia Pracownia Architektoniczna-Architekci, z Poznania. 5 sierpnia podpisana została umowa na realizację powyższego zamówienia.Aktualizacja 07.07.2014 r.

W piątek 4 lipca DRMG ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację powyższego zadania. Zgodnie z ogłoszeniem otwarcie ofert zaplanowano na 21 lipca.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... z dnia 2018-02-22
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 521928-N-2018 z dnia 2018-02-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500039687-N-2018 z dnia 2018-02-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski