Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Budowa przedszkola modułowego przy ul. Nieborowskiej w Gdańsku

Wykorzystując doświadczenia Zachodu np. Austrii, Szwajcarii, gdzie wykorzystuje się konstrukcje modułowe do budowy przedszkoli i szkół, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje „Budowę przedszkola modułowego przy ul. Nieborowskiej w Gdańsku”.
Przedszkola modułowe mogą bowiem częściowo rozwiązać problemy demograficzne na poszczególnych osiedlach, gdzie mieszka dużo młodych małżeństw z dziećmi i brakuje miejsc w przedszkolach.
A gdy w danym miejscu zmaleje liczba dzieci w wieku przedszkolnym można przenieść niewykorzystany obiekt do nowo powstających osiedli.
Obiekty modułowe standardem nie różnią się od zwykłych budynków, a zastosowanie tego systemu zmniejsza koszty inwestycji nawet trzykrotnie.


Na działce nr 138/158 w obr.75 o powierzchni 3085m2 będzie zbudowane, zgodnie z Uchwałą nr LVI/751/97 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 1997roku, 4 oddziałowe przedszkole dla ok.100 dzieci o powierzchni 860m2 wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym place zabaw, zieleń, parking. Budynek będzie jednokondygnacyjny, bez barier architektonicznych. Każdy oddział złożony ma być z sali zajęć – ok. 62,5m2- przyległego do niego sanitariatu oraz pomieszczenia gospodarczego. Wejście do oddziału z ogólnodostępnego holu z przyległym do niego zespołem szatni , pomieszczeniami dla pedagogów oraz węzłem żywieniowym. Sale do zajęć będą miały wydzielone strefy: do zabawy, do spożywania posiłków, spania z osobnymi pomieszczeniami na pomoce dydaktyczne, leżaki.
W przedszkolu będą oddziały : 3-latków, 4-latków, 5-latków, oraz mieszany 4-5-latków. W budynku będą też:


  • sala wielofunkcyjna jednoprzestrzenna bez słupów czy filarów, o pow. 70m2 służąca do zabaw, rytmiki, gier i zabaw ruchowych, zajęć umuzykalniających, imprez kulturalnych, oraz uroczystości z udziałem rodziców,
  • pokoje dydaktyczne, np. logopedy, pedagoga
  • poczekalnia
  • węzeł żywieniowy dla posiłków w formie cateringu.

Bryła obiektu ma być atrakcyjna i wkomponowana w otoczenie. We wszystkich oknach zostaną zainstalowane rolety antywłamaniowe, a szyby w drzwiach wewnętrznych zabezpieczone przed stłuczeniem. Pomieszczenia wyposażone zostaną w wentylację mechaniczną i klimatyzację z funkcją grzania. Teren ogrodzony z drogami dojazdowymi, 12 miejscami parkingowymi i wyodrębnionym podwórkiem gospodarczym z brama wjazdową. Place zabaw o wyrównanej nawierzchni dla poszczególnych grup wiekowych, odizolowane od siebie i wyposażone w urządzenia odpowiednie do wieku.

Fot: materiały firmy Containex

W dniu 24.06.2010 r. został ogłoszony przetarg na realizacje inwestycji. Otwarcie ofert nastąpi 19.07.2010 r.

<


Aktualizacja 26.04.2011 r.

W dniu 20.04.2011 r. w obecności przedstawicieli : Wykonawcy, DRMG - jako inwestora zastępczego, Wydziału Edukacji UM, Wydziału Programów Rozwojowych UM, GZNK zakończono procedurę odbiorową pierwszego przedszkola modułowego w Gdańsku.
Zdjęcia 1, 2, 3 pokazują przedszkole i jego otoczenie.Na zdjęciu 4 i 5 pokazano kolorowy plac zabaw zbudowany koło budynku przedszkola.


Zdjęcia 6,7,8,9,10 przedstawiają przestronne, piękne wnętrza ( sale zajęć , toalety, szatnie) wybudowanego przedszkola.

Na zdjeciach 11 i 12 widoczne są pomieszczenia kuchenne.<
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski