Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zmiany Organizacji Ruchu:
Remont nawierzchni ul. Startowej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-10-20


Realizowane:
Remont nawierzchni ul. Startowej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2017-10-20


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmany na ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej.
Aktualizacja: 2017-10-20


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-10-20


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-10-19


Realizowane:
Rozbudowa ul. Tischnera w Gdańsku” – etap I w ramach zadania...
Aktualizacja: 2017-10-19


Zrealizowane:
Budowa brakujących przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu al. Armii Krajo...
Aktualizacja: 2017-10-19


Realizowane:
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą oraz budowa boi...
Aktualizacja: 2017-10-19


Szkoła Marzeń – remont głównego dziedzińca szkolnego, pl...


W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 10 w dzielnicy Piecki Migowo, w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego, DRMG zrealizowała projekt związany z remontem dziedzińca szkolnego oraz placu apelowego. Przewidziany we wniosku do BO 2015 zakres obejmował wykonanie bramy i bramki wjazdowej wraz z nową nawierzchnią do schodów. Dodatkowo przed głównym wejściem do szkoły wymieniona została nawierzchnia (łącznie ze schodami) oraz zamontowano dwie bramki wraz ze zjazdem dla wózków. Wymieniono także nawierzchnię pomiędzy budynkami szkoły oraz drzwi ewakuacyjne.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in.:
1. zewnętrzne roboty budowlane związane z rozebraniem nawierzchni z płyt chodnikowych i wykonaniem na nowym podłożu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kamiennej granitowej, żwirowej, zrębków ogrodowych, a także z utworzeniem lub odtworzeniem trawników oraz nawierzchni z płytek betonowych pochylni przy budynku świetlicy i żelbetowej niecki fontanny posadzkowej.
2. roboty elektryczne związane z wykonaniem instalacji oświetlenia terenu i oświetlenia fontanny
3. roboty sanitarne wynikające z przebudowy kanalizacji deszczowej, odwadniającej oraz przebudowy instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły.
4. dostawę i montaż urządzeń technologicznych fontanny wraz z automatyką.
5. dostawę i montaż masztów flagowych, ławki stalowo-drewniane, ławki stalowo-drewniane, stoły stalowo-drewniany oraz kosze na śmieci.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., z Kartuz.
Czas realizacji - sierpień - listopad 2015 r.
Koszt realizacji robót: 547 350 zł
W najbliższych dniach rozpoczną się czynności odbiorowe wykonanych robót.

Widok przed rozpoczęciem realizacjiWidok po zakończeniu realizacji
Aktualizacja 30.09.2015 r.   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gości... 604753-N-2017 z dnia 2017-10-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-10-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500046618-N-2017 z dnia 2017-10-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski