Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2017-12-14


Zrealizowane:
Remont chodnika na odcinku od skrzyżowania ulic Białej i Wajdeloty oraz ...
Aktualizacja: 2017-12-14


Realizowane:
Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy ZKPIG nr 23 w Gdańsku...
Aktualizacja: 2017-12-14


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2017-12-13


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wis...
Aktualizacja: 2017-12-13


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiany w organizacji ruchu w ul. Orzeszkowej
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Z...
Aktualizacja: 2017-12-12


Szkoła Marzeń – remont głównego dziedzińca szkolnego, pl...


W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 10 w dzielnicy Piecki Migowo, w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego, DRMG zrealizowała projekt związany z remontem dziedzińca szkolnego oraz placu apelowego. Przewidziany we wniosku do BO 2015 zakres obejmował wykonanie bramy i bramki wjazdowej wraz z nową nawierzchnią do schodów. Dodatkowo przed głównym wejściem do szkoły wymieniona została nawierzchnia (łącznie ze schodami) oraz zamontowano dwie bramki wraz ze zjazdem dla wózków. Wymieniono także nawierzchnię pomiędzy budynkami szkoły oraz drzwi ewakuacyjne.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in.:
1. zewnętrzne roboty budowlane związane z rozebraniem nawierzchni z płyt chodnikowych i wykonaniem na nowym podłożu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kamiennej granitowej, żwirowej, zrębków ogrodowych, a także z utworzeniem lub odtworzeniem trawników oraz nawierzchni z płytek betonowych pochylni przy budynku świetlicy i żelbetowej niecki fontanny posadzkowej.
2. roboty elektryczne związane z wykonaniem instalacji oświetlenia terenu i oświetlenia fontanny
3. roboty sanitarne wynikające z przebudowy kanalizacji deszczowej, odwadniającej oraz przebudowy instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły.
4. dostawę i montaż urządzeń technologicznych fontanny wraz z automatyką.
5. dostawę i montaż masztów flagowych, ławki stalowo-drewniane, ławki stalowo-drewniane, stoły stalowo-drewniany oraz kosze na śmieci.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., z Kartuz.
Czas realizacji - sierpień - listopad 2015 r.
Koszt realizacji robót: 547 350 zł
W najbliższych dniach rozpoczną się czynności odbiorowe wykonanych robót.

Widok przed rozpoczęciem realizacjiWidok po zakończeniu realizacji
Aktualizacja 30.09.2015 r.   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie... z dnia 2017-12-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-14
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 632680-N-2017 z dnia 2017-12-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski