Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górce w ramach BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Za...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Pusty Staw - Stogi- sport, rekreacja i wypoczynek - BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pa...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy ...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego obiektu handlowo – usługowego przy ul. Stryjewskiego...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEŃ na odcinku 440 m w...
Aktualizacja: 2018-02-22


Szkoła Marzeń – remont głównego dziedzińca szkolnego, pl...


W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 10 w dzielnicy Piecki Migowo, w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego, DRMG zrealizowała projekt związany z remontem dziedzińca szkolnego oraz placu apelowego. Przewidziany we wniosku do BO 2015 zakres obejmował wykonanie bramy i bramki wjazdowej wraz z nową nawierzchnią do schodów. Dodatkowo przed głównym wejściem do szkoły wymieniona została nawierzchnia (łącznie ze schodami) oraz zamontowano dwie bramki wraz ze zjazdem dla wózków. Wymieniono także nawierzchnię pomiędzy budynkami szkoły oraz drzwi ewakuacyjne.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in.:
1. zewnętrzne roboty budowlane związane z rozebraniem nawierzchni z płyt chodnikowych i wykonaniem na nowym podłożu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kamiennej granitowej, żwirowej, zrębków ogrodowych, a także z utworzeniem lub odtworzeniem trawników oraz nawierzchni z płytek betonowych pochylni przy budynku świetlicy i żelbetowej niecki fontanny posadzkowej.
2. roboty elektryczne związane z wykonaniem instalacji oświetlenia terenu i oświetlenia fontanny
3. roboty sanitarne wynikające z przebudowy kanalizacji deszczowej, odwadniającej oraz przebudowy instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły.
4. dostawę i montaż urządzeń technologicznych fontanny wraz z automatyką.
5. dostawę i montaż masztów flagowych, ławki stalowo-drewniane, ławki stalowo-drewniane, stoły stalowo-drewniany oraz kosze na śmieci.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., z Kartuz.
Czas realizacji - sierpień - listopad 2015 r.
Koszt realizacji robót: 547 350 zł
W najbliższych dniach rozpoczną się czynności odbiorowe wykonanych robót.

Widok przed rozpoczęciem realizacjiWidok po zakończeniu realizacji
Aktualizacja 30.09.2015 r.   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... z dnia 2018-02-22
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 521928-N-2018 z dnia 2018-02-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500039687-N-2018 z dnia 2018-02-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski